Środy radcowskie w Płocku – II półrocze 2020 r. – ONLINE

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w wykładach w ramach śród radcowskich transmitowanych online.

Za udział w jednym wykładzie on-line będzie można uzyskać 4 punkty szkoleniowe.

Szczegółowe zasady dotyczące udziału w wykładach on line znajdziecie Państwo poniżej w załączonym pliku.

 

16 września 2020

17.00 Podejście na zasadzie ryzyka w implementacji wymagań przepisów o ochronie danych osobowych – dr Marlena Wach radca prawny

14 października 2020

17.00 Przesłanki odrzucania ofert według nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych – Piotr Trębicki radca prawny

18 listopada 2020

17.00 Postępowanie wieczystoksięgowe w orzecznictwie – dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

9 grudnia 2020

17.00 Charakter prawny, konstrukcja i zasadnicze postanowienia umowy ramowej na świadczenie usług informatycznych/ wdrażanie systemów informatycznych – Kamila Bury radca prawny

Wszelkie informacje dot. punktacji za szkolenia znajdą Państwo w zakładce Doskonalenie Zawodowe/Obowiązek doskonalenia.

Szczegółowe informacje na temat obowiązku doskonalenia można uzyskać pod adresem e-mailowym: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl lub pod numerem telefonu: (22) 862 41 69 wew. 116, 136, 162

Uwaga! W przypadku zaistnienia wyjątkowych i nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany w podanym programie. W takich sytuacjach podamy informację na stronie głównej www.oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: