Poniedziałki radcowskie w Płocku – IV kwartał 2018 r.

Komisja ds. doskonalenia zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza na 2-godzinne wykłady w ramach „poniedziałków radcowskich” w Płocku, które odbywają się w godz. 17:00–18:30. Wykłady odbywają się w Klubie Prawnika przy ul. Staromiejskiej 2 w Płocku.

10 września 2018

17.00 Dopuszczalne granice kontaktu pełnomocnika ze świadkiem w postępowaniu cywilnym  Andrzej Szmigiel, radca prawny

8 października 2018

17.00 Skargi na czynności komornika i inne formy nadzoru nad komornikiem sądowymIzabela Ciechomska-Mosakowska, sędzia Sądu Rejonowego w Płocku, Przewodnicząca I Wydziału Cywilnego

13 listopada 2018 (WTOREK)

17.00 Postępowanie odwoławcze na gruncie K.p.a. i zaskarżalność rozstrzygnięć organów w procedurze sądowoadministracyjnej – dr Jacek Jaworski, radca prawny, adiunkt na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

10 grudnia 2018

17.00 Prywatność pracownika w stosunku pracy – Katarzyna Mieszkowicz, sędzia Sądu Rejonowego w Płocku, IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Udział w wykładach jest nieodpłatny. Każdy uczestnik – radca prawny otrzymuje  4 punkty za 1,5 godzinny wykład. Punkty naliczane są na podstawie podpisanej listy obecności.

Wszelkie informacje dot. punktacji za szkolenia znajdą Państwo w zakładce Doskonalenie Zawodowe/Obowiązek doskonalenia.

Szczegółowe informacje na temat obowiązku doskonalenia można uzyskać pod adresem e-mailowym: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl lub pod numerem telefonu: (22) 862 41 69 wew. 116, 136, 162

Uwaga! W przypadku zaistnienia wyjątkowych i nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany w podanym programie. W takich sytuacjach podamy informację na stronie głównej www.oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: