Poniedziałki radcowskie w Płocku – IV kwartał 2017

Komisja ds. doskonalenia zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza na 2-godzinne wykłady w ramach „poniedziałków radcowskich” w Płocku, które odbywają się w godz. 17:00–18:30.

Uwaga! Informujemy, iż nastąpiła zmiana miejsca wykładów w ramach poniedziałków radcowskich w Płocku. Od II kwartału 2017 r. wykłady będą się odbywały w siedzibie Towarzystwa Naukowego Płockiego przy Placu Narutowicza 8 w Płocku.

11 września 2017

17.00 Postępowanie egzekucyjne z nieruchomości z uwzględnieniem ostatnich zmian w Kodeksu postępowania cywilnego, w tym zwłaszcza Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r .poz. 1311) oraz z uwzględnieniem przepisów z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego tj. z dnia 14 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2052) – Izabela Ciechomska-Mosakowska Przewodnicząca I Wydziału Cywilnego, sędzia Sądu Rejonowego w Płocku

9 października 2017

17.00 Kodeks postępowania administracyjnego  po zmianach – dr  Jacek Jaworski radca prawny, adiunkt na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

13 listopada 2017

17.00 Apelacja i zażalenie od orzeczeń I instancji – Arkadiusz Semeniuk Judge at Special Chamber of the Supreme Court European Union Rule of Law Mission (Eulex Kosovo), były sędzia Sądu Okręgowego w Płocku, I Wydział Cywilny

11 grudnia 2017

17.00 Skuteczność doręczeń w postępowaniu cywilnym – między pełnomocnikami, stronami, doręczenia w obrocie zagranicznym – Ewa Jarzyńska Przewodnicząca I Wydziału Cywilnego Sędzia Sądu Rejonowego w Sierpcu

Udział w wykładach jest nieodpłatny. Każdy uczestnik – radca prawny otrzymuje  4 punkty za 1,5 godzinny wykład. Punkty naliczane są na podstawie podpisanej listy obecności.

Wszelkie informacje dot. punktacji za szkolenia znajdziecie Państwo w zakładce Doskonalenie Zawodowe/Obowiązek doskonalenia.

Szczegółowe informacje na temat obowiązku doskonalenia można uzyskać pod adresem e-mailowym: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl lub pod numerem telefonu: (22) 862 41 69 wew. 116, 136, 162.

Uwaga! W przypadku zaistnienia wyjątkowych i nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany w podanym programie. W takich sytuacjach podamy informację na stronie głównej www.oirpwarszawa.pl

 

Udostępnij na: