Poniedziałki radcowskie w Płocku – II kwartał 2018 r.

Komisja ds. doskonalenia zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza na 2-godzinne wykłady w ramach „poniedziałków radcowskich” w Płocku, które odbywają się w godz. 17:00–18:30.

Wykłady odbywają się w siedzibie Towarzystwa Naukowego Płockiego przy Placu Narutowicza 8 w Płocku.

9 kwietnia 2018

17.00 Orzeczenia sądu pierwszej instancji  Arkadiusz Semeniuk Judge at Special Chamber of the Supreme Court European Union Rule of Law Mission (Eulex Kosovo), były sędzia Sądu Okręgowego  w Płocku, I Wydział Cywilny

14 maja 2018

17.00 Badania dokumentów – poprawność metodologiczna, najczęstsze błędy, możliwość podważania opiniiprof. dr hab. Piotr Girdwoyń profesor w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

11 czerwca 2018

17.00 Umowa przedwstępna w obrocie cywilnym forma, treść, skutki uchylenia się od zawarcia umowy przyrzeczonej; zaliczka, zadatek, prawo odstąpienia. Kara umowna jako surogat odszkodowania w obrocie cywilnym – Ewa Jarzyńska sędzia Sądu Rejonowego, Przewodnicząca I Wydziału Cywilnego Sędzia Sądu Rejonowego w Sierpcu

12 czerwca 2018 (wtorek)

17.00 RODO – Małgorzata Kurowska, radca prawny. Szkolenie będzie trwało 4 godziny szkoleniowe. Za uczestnictwo w szkoleniu radca prawny otrzyma 8 pkt.

Udział w wykładach jest nieodpłatny. Każdy uczestnik – radca prawny otrzymuje  4 punkty za 1,5 godzinny wykład. Punkty naliczane są na podstawie podpisanej listy obecności.

Wszelkie informacje dot. punktacji za szkolenia znajdą Państwo w zakładce Doskonalenie Zawodowe/Obowiązek doskonalenia.

Szczegółowe informacje na temat obowiązku doskonalenia można uzyskać pod adresem e-mailowym: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl lub pod numerem telefonu: (22) 862 41 69 wew. 116, 136, 162

Uwaga! W przypadku zaistnienia wyjątkowych i nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany w podanym programie. W takich sytuacjach podamy informację na stronie głównej www.oirpwarszawa.pl

 

Udostępnij na: