Poniedziałki radcowskie w Płocku – II kwartał 2019 r.

Komisja ds. doskonalenia zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza na 2-godzinne wykłady w ramach „poniedziałków radcowskich” w Płocku, które odbywają się w godz. 17:00–18:30. Wykłady odbywają się w Klubie Prawnika przy ul. Staromiejskiej 2 w Płocku.

8 kwietnia 2019

17.00 Prawne aspekty obrotu nieruchomościami. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – Piotr Grodzki, radca prawny

13 maja 2019

17.00 Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym wprowadzone ustawą o komornikach sądowych – dr hab. Tadeusz Zembrzuski, radca prawny, Uniwersytet Warszawski

10 czerwca 2019

17.00 Reguły postępowania dowodowego w K.p.c. – Arkadiusz Semeniuk, sędzia Sądu Okręgowego w Płocku

Udział w wykładach jest nieodpłatny. Każdy uczestnik – radca prawny otrzymuje  4 punkty za 1,5 godzinny wykład. Punkty naliczane są na podstawie podpisanej listy obecności.

Wszelkie informacje dot. punktacji za szkolenia znajdą Państwo w zakładce Doskonalenie Zawodowe/Obowiązek doskonalenia.

Szczegółowe informacje na temat obowiązku doskonalenia można uzyskać pod adresem e-mailowym: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl lub pod numerem telefonu: (22) 862 41 69 wew. 136, 162

Uwaga! W przypadku zaistnienia wyjątkowych i nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany w podanym programie. W takich sytuacjach podamy informację na stronie głównej www.oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: