Poniedziałki radcowskie w Płocku – I kwartał 2019 r.

Komisja ds. doskonalenia zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza na 2-godzinne wykłady w ramach „poniedziałków radcowskich” w Płocku, które odbywają się w godz. 17:00–18:30. Wykłady odbywają się w Klubie Prawnika przy ul. Staromiejskiej 2 w Płocku.

14 stycznia 2019

17.00 Proces o rozwód, ze szczególnym uwzględnieniem sporu o winę rozkładu pożycia i sposób wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi Tomasz Wojciechowski, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

11 lutego 2019

17.00 Ochrona wierzycieli spółek kapitałowych na wypadek ich niewypłacalnościdr hab. Konrad Osajda, radca prawny, Uniwersytet Warszawski

11 marca 2019

17.00 Dochodzenie roszczeń cywilnych w postępowaniu karnym – Sebastian Ładoś, sędzia Sądu Rejonowego w Warszawie

Udział w wykładach jest nieodpłatny. Każdy uczestnik – radca prawny otrzymuje  4 punkty za 1,5 godzinny wykład. Punkty naliczane są na podstawie podpisanej listy obecności.

Wszelkie informacje dot. punktacji za szkolenia znajdą Państwo w zakładce Doskonalenie Zawodowe/Obowiązek doskonalenia.

Szczegółowe informacje na temat obowiązku doskonalenia można uzyskać pod adresem e-mailowym: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl lub pod numerem telefonu: (22) 862 41 69 wew. 136, 162

Uwaga! W przypadku zaistnienia wyjątkowych i nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany w podanym programie. W takich sytuacjach podamy informację na stronie głównej www.oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: