Poniedziałki radcowskie w Płocku – I kwartał 2017 r.

Komisja ds. doskonalenia zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza na 2-godzinne wykłady w ramach „poniedziałków radcowskich” w Płocku, które odbywają się w godz. 17:00 – 18:30 w sali konferencyjnej restauracji Klub Prawnika przy ul. Staromiejskiej 2.

9 stycznia 2017

17.00 Aspekty prawne obrotu gruntami rolnymi i leśnymi w stanie prawnym obowiązującym od 30 kwietnia 2016 r. – dr Helena Ciepła sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku

13 luty 2017

17.00 KPA w praktyce radcy prawnego  – najczęstsze błędy pełnomocników. –  Paula Januszewska-Klimczak radca prawny, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie

13 marca 2017

17.00 Najnowsze zmiany w prawie zamówień publicznych po nowelizacji 2016 r. – Robert Siwik właściciel eksperckiej Kancelarii Prawa Zamówień Publicznych Robert Siwik; Przewodniczący komisji ds. zamówień publicznych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Udział w wykładach jest nieodpłatny. Każdy uczestnik – radca prawny otrzymuje  4 punkty za 1.5 godzinny wykład. Punkty naliczane są na podstawie podpisanej listy obecności.

Wszelkie informacje dot. punktacji za szkolenia znajdziecie Państwo w zakładce Doskonalenie Zawodowe/Obowiązek doskonalenia.

Szczegółowe informacje na temat obowiązku doskonalenia można uzyskać pod adresem e-mailowym: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl lub pod numerem telefonu: (22) 862 41 69 wew. 113.

Uwaga! W przypadku zaistnienia wyjątkowych i nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany w podanym programie. W takich sytuacjach podamy informację na stronie głównej www.oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: