Poniedziałki radcowskie w Płocku

Komisja ds. doskonalenia zawodowego OIRP w Warszawie zaprasza na wykłady w ramach „poniedziałków radcowskich”, które odbywać się będą w każdy 2 poniedziałek miesiąca o godz. 17.00 w sali konferencyjnej restauracji Klub Prawnika przy ul. Staromiejskiej 2 .

11 kwietnia 2016

17.00 – Konstruowanie umów w zakresie prawa autorskiego – praktyczne wskazówki – dr Krzysztof Siewicz radca prawny, pracownik Centrum Otwartej Nauki funkcjonującego w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (poziom średniozaawansowany)

9 maja 2016

17.00 – Postępowanie dowodowe w postępowaniu cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem dowodu z opinii biegłego – Jarosław Pejta sędzia Sądu Okręgowego w Płocku, Przewodniczący I Wydziału Cywilnego, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Płocku (poziom średniozaawansowany)

13 czerwca 2016

17.00 – Jak zabezpieczyć się przed unikaniem odpowiedzialności przez dłużnika. Zmiany w prawie spadkowym wprowadzone ustawą, która weszła w życie dnia 18 października  2015 r. Odpowiedzialność za długi spadkowe z punktu widzenia wierzyciela i dłużnika – spadki otwarte po 17 sierpnia 2015 r. – Żaneta Przemyłska- Rybarczyk sędzia Sądu Rejonowego w Płocku, Przewodnicząca I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Płocku (poziom średniozaawansowany)

Udział w wykładach jest nieodpłatny. Każdy uczestnik – radca prawny otrzymuje 4 punkty za 1.5 godzinny wykład. Punkty naliczane są na podstawie podpisanej listy obecności.

Szczegółowych informacji w sprawie szkoleń udzielają:

Paulina Zając, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: zajac.p@oirpwarszawa.pl
Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska.k@oirpwarszawa.pl

OIRP zastrzega sobie prawo do zmian w podanym programie.

Udostępnij na: