Poniedziałki radcowskie w Płocku

Komisja ds. doskonalenia zawodowego OIRP w Warszawie zaprasza na wykłady w ramach „poniedziałków radcowskich”, które odbywać się będą w każdy 2 poniedziałek miesiąca o godz. 17.00 w sali konferencyjnej restauracji Klub Prawnika przy ul. Staromiejskiej 2 .

14 listopada 2016

17.00 – Praktyczne aspekty oświadczeń o rozwiązaniu umów o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę i pracownika oraz konsekwencje procesowe uchybień popełnianych w tym zakresie. – Katarzyna Mieszkowicz, sędzia Sądu Rejonowego w Płocku, wykładowca w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica (poziom średniozaawansowany)

12 grudnia 2016

17.00 – Zmiany w postępowaniu cywilnym wprowadzone z dniem 8 września 2016 roku. – Jarosław Pejta, Prezes Sądu Okręgowego w Płocku (poziom średniozaawansowany)

Udział w wykładach jest nieodpłatny. Każdy uczestnik – radca prawny otrzymuje 4 punkty za 1.5 godzinny wykład. Punkty naliczane są na podstawie podpisanej listy obecności.

Szczegółowe informacje na temat obowiązku doskonalenia można uzyskać pod adresem e-mailowym: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl lub pod numerem telefonu: (22) 862 41 69 wew. 116.

Uwaga! W przypadku zaistnienia wyjątkowych i nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany w podanym programie. W takich sytuacjach podamy informację na stronie głównej www.oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: