Poniedziałki radcowskie w Płocku

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza na ostatni wykład w 2015 r. w ramach „poniedziałków radcowskich w Płocku”, który odbędzie się w dniu 14 grudnia. Wyjątkowo w tym dniu wykład rozpocznie się o godz. 16.30 w sali konferencyjnej restauracji Klubu Prawnika przy ul. Staromiejskiej 2.

14 grudnia 2015

16.30 – Zamówienia Publiczne: zasady uzupełniania i wyjaśniania dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu – Dagmara Bednarska, Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Płocka (poziom średniozaawansowany)

Udział w wykładach jest nieodpłatny. Każdy uczestnik – radca prawny otrzymuje 4 punkty za 1.5 godzinny wykład. Punkty naliczane są na podstawie podpisanej listy obecności

Szczegółowych informacji w sprawie szkoleń udzielają:

Paulina Zając, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: zajac.p@oirpwarszawa.pl
Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska.k@oirpwarszawa.pl

OIRP zastrzega sobie prawo do zmian w podanym programie.

Udostępnij na: