Poniedziałki radcowskie – I półrocze 2020 r. – ODWOŁANE DO KOŃCA KWIETNIA

Uprzejmie informujemy, że wykłady w ramach poniedziałków radcowskich zostały odwołane do końca kwietnia. O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom, w I półroczu 2020 r. kontynuujemy ideę organizacji dwóch torów wykładów w ramach „poniedziałków radcowskich”. Tak jak w poprzednich kwartałach są to dwa niezależne od siebie wykłady o godz. 17.30 i o godz. 19.15.

Zajęcia odbywają się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w siedzibie OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16 (I piętro). Udział w wykładach jest nieodpłatny. Pod artykułem mogą Państwo pobrać harmonogram szkoleń.

Uprzejmie informujemy, że w nieodpłatnych szkoleniach zawodowych organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, w tym szkoleniach prowadzonych w ramach poniedziałków radcowskich i wtorków radcowskich uczestniczyć mogą, na zasadach umożliwiających przyznanie punktów szkoleniowych, tylko radcowie prawni z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, a także radcowie prawni należący do Okręgowych Izb Radców Prawnych oraz adwokaci z Okręgowych Izb Adwokackich, z którymi OIRP w Warszawie podpisała porozumienie w sprawie wspólnego prowadzenia szkoleń zawodowych. W szkoleniach tych mogą uczestniczyć także aplikanci radcowscy z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. 

W związku z powyższym wpis na listę uczestników nieodpłatnych szkoleń zawodowych przez radców prawnych i adwokatów z Izb, z którymi OIRP w Warszawie nie podpisała porozumienia, nie jest możliwy. 

Za udział w dwóch wykładach poniedziałkowych można uzyskać łącznie 8 pkt. szkoleniowych (po 4 pkt. za 1 wykład).

Informujemy, że potwierdzenie obecności na szkoleniu możliwy jest w obowiązujących przedziałach czasowych poprzez wpis na papierową listę obecności lub za pomocą czytników Elektronicznej Listy Obecności (tj. przyłożenie legitymacji do czytnika).

Początek wykładu Włączanie Wyłączanie
godz. 17.30 16.30 18.00
godz. 19.15 18.45 20.00

 

Potwierdzenie obecności jest możliwe tylko w powyższych godzinach.

13 stycznia 2020

17.30 Opłata planistyczna, odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości – Piotr Grodzki radca prawny

19.15 Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzja o warunkach zabudowy – Piotr Grodzki radca prawny

20 stycznia 2020

17.30 Kara umowna, a zastrzeżenie gwarancyjne – dr hab. Tomasz Szanciło sędzia Sądu Najwyższego

19.15 Zmiana umowy o zamówienie publiczne: praktyczne problemy w sektorze IT – Bartłomiej Wachta radca prawny

27 stycznia 2020

17.30 Po drodze z prokuratorem. Co można, a czego nie można radcy prawnemu w postępowaniu przygotowawczym i wyjaśniającym – Mariusz Piłat prokurator Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga

19.15 Po drodze z sędzią. Co można, a czego nie można radcy prawnemu w postępowaniu sądowym – dr Grzegorz Krysztofiuk sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa

3 lutego 2020

17.30 Procedura uzyskiwania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych – najnowsze zmiany w przepisach – Andrzej Dziura radca prawny

19.15 Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej – Mariola Kowalska sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

10 lutego 2020

17.30 Rażące niedbalstwo w szkodzie transportowej, w świetle krajowego i międzynarodowego drogowego prawa przewozowego – Paweł Smoręda radca prawny

19.15 Koszty w postępowaniu cywilnym – wybrane problemy praktyczne – Małgorzata Sieńko radca prawny, radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, współautor komentarzy do Kodeksu Postępowania Cywilnego

17 lutego 2020

17.30 Kodeks postępowania karnego po zmianach – postępowanie przygotowawcze i czynności poprzedzające rozprawę – Piotr Gąciarek sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

19.15 Kodeks postępowania karnego po zmianach – postępowanie sądowe – Piotr Gąciarek sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

24 lutego 2020

17.30 Jak przeprowadzić zarząd i wspólników suchą nogą przez upadłość spółki z o.o.? – Piotr Hanaj radca prawny

19.15 Nowelizacja upadłości konsumenckiej – aspekty praktyczne dla profesjonalnych pełnomocników – Piotr Hanaj radca prawny

2 marca 2020

17.30 Na co zwrócić uwagę prowadząc audyt powdrożeniowy RODO – Joanna Tomaszewska radca prawny

19.15 Kontrola w zakresie RODO – na czym polega i jak się do niej przygotować? – Joanna Tomaszewska radca prawny

9 marca 2020

17.30 Roszczenia alimentacyjne – aspekty materialnoprawne i procesowe – Wioletta Iwańczuk Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, sędzia /del/ do Sądu Okręgowego w Warszawie VI Wydział Cywilny, Rodzinny, Odwoławczy Mokotowa, orzekająca w sprawach rodzinnych

19.15 Władza rodzicielska – ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie – Wioletta Iwańczuk Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, sędzia /del/ do Sądu Okręgowego w Warszawie VI Wydział Cywilny, Rodzinny, Odwoławczy Mokotowa, orzekająca w sprawach rodzinnych

16 marca 2020

17.30 Biegły w postępowaniu karnym – prof.  dr hab. Ewa Gruza Uniwersytet Warszawski

19.15 Wykrywanie i dowodzenie przestępstw gospodarczych – Michał Choroba Prokurator Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga

23 marca 2020

17.30 Należyta staranność członków organów spółek kapitałowych – dr Robert Szyszko radca prawny

19.15 Koszty uzyskania przychodów twórców po zmianach przepisów w 2018 r. – dr  Dorota Gabler

30 marca 2020

17.30 Szczególna ochrona zatrudnienia działaczy związkowych – Izabela  Zawacka radca prawny

19.15 Mobbing w świetle ostatniego orzecznictwa SN – Izabela  Zawacka radca prawny

6 kwietnia 2020

17.30 Prawo lotnicze – uprawnienia pasażerów lotu opóźnionego – Mariola Kowalska sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

19.15 Raportowanie schematów podatkowych w praktyce radcy prawnego – Paulina Bąk radca prawny

20 kwietnia 2020

17.30 Nieudzielenie pomocy jako przesłanka odpowiedzialności prawnej – dr n. prawnych Dariusz Hajdukiewicz lekarz – chirurg, Dyrektor Szpitala Klinicznego im. Prof. W. Orłowskiego w Warszawie

19.15 Czy domniemanie zgody pacjenta jest okolicznością obligującą lekarza do udzielenia świadczenia zdrowotnego? – dr n. prawnych Dariusz Hajdukiewicz lekarz – chirurg, Dyrektor Szpitala Klinicznego im. Prof. W. Orłowskiego w Warszawie

27 kwietnia 2020

17.30 System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – Krzysztof Gorzelak radca prawny

19.15 Wytwarzanie energii z OZE – systemy FIT/FIP, aukcje i świadectwa pochodzenia – Grzegorz Mikos radca prawny

4 maja 2020

17.30 Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność z mocy prawa – wybrane problemy praktyczne – Iwona Kosińska sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

19.15 Uzyskanie zabezpieczenia w postępowaniu sądowo-administracyjnym – Adam Bącal sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

11 maja 2020

17.30 Zakres związania sądu w sprawie cywilnej innymi orzeczeniami sądów i organów – Agata Zając sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie

19.15 Egzekucja z nieruchomości – Marcin Świtkowski Komornik Sądowy przy Sądzie rejonowym dla Warszawy – Woli

18 maja 2020

17.30 Badania poligraficzne w sprawach karnych – dr hab. Marek Leśniak biegły z zakresu badań poligraficznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

19.15 Porozumienia procesowe z prokuratorem. Tryby konsensualne ze szczególnym uwzględnieniem art. 335 kpk – Marcin Saduś prokurator Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga

25 maja 2020

17.30 Kwalifikacja podmiotowa w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego (aspekty transgraniczne) – dr hab. Monika Szwarc radca prawny, prof. Instytutu Nauk Prawnych PAN

19.15 Konsekwencje braku notyfikacji „przepisów technicznych” w rozumieniu dyrektywy 2015/1535 w relacjach z organami administracji państwa – dr hab. Monika Szwarc radca prawny, prof. Instytutu Nauk Prawnych PAN

1 czerwca 2020 

17.30 Dostęp do informacji publicznej – wybrane problemy praktyczne – dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska sędzia WSA w Warszawie, Uniwersytet SWPS

19.15 Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowo-administracyjnym – dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska sędzia WSA w Warszawie, Uniwersytet SWPS

8 czerwca 2020

17.30 Postępowania działowe – aspekty materialnoprawne i procesowe cz. I – Kamila Paluszkiewicz-Brolska sędzia Sądu Rejonowego dla  m. st. Warszawy

19.15 Postępowania działowe – aspekty materialnoprawne i procesowe cz. II – Kamila Paluszkiewicz-Brolska sędzia Sądu Rejonowego dla  m. st. Warszawy

15 czerwca 2020

17.30 Warunkowe przedterminowe zwolnienie w praktyce – Agnieszka Komorowicz sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, XI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

19.15 Praktyczne aspekty reprezentowania pokrzywdzonych tzw. hejtem w sprawach karnych – dr Mateusz Woiński radca prawny, Akademia Leona Koźmińskiego

22 czerwca 2020

17.30 Odwołania do KIO i skarga do sądu okręgowego wg nowej ustawy Prawo zamówień publicznych – Piotr Trębicki radca prawny

19.15 Zdolność podmiotowa: sytuacja ekonomiczna, referencje i inne wg nowej ustawy Prawo zamówień publicznych Piotr Trębicki radca prawny

29 czerwca 2020 

17.30 Zasada pierwszeństwa prawa UE w praktyce polskich sądów i organów administracji – dr Magdalena Porzeżyńska radca prawny, Uniwersytet Warszawski

19.15 Regulamin pracy i regulamin wynagradzania – rynek publiczny i prywatny – dr hab. Łukasz Pisarczyk radca prawny, Uniwersytet Warszawski

Uprzejmie informujemy, że punktacją za udział w szkoleniach (patrz: uchwała KRRP z 11 grudnia 2015 o obowiązku doskonalenia zawodowego) objęte są również wykłady poniedziałkowe, tzw. „poniedziałki radcowskie”. Punkty za udział w wykładach (4 punkty za 1 wykład poniedziałkowy) naliczane na podstawie:

  • Wykładanej listy papierowej

lub

  • Elektronicznej Listy Obecności (ELO)

Wszelkie informacje dot. punktacji za szkolenia znajdziecie Państwo w zakładce Doskonalenie Zawodowe/Obowiązek doskonalenia.

Szczegółowe informacje na temat obowiązku doskonalenia można uzyskać pod adresem e-mailowym: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl lub pod numerem telefonu: (22) 862 41 69 wew. 116, 136, 162.

Uwaga! W przypadku zaistnienia wyjątkowych i nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany w podanym programie. W takich sytuacjach podamy informację na stronie głównej www.oirpwarszawa.

Udostępnij na: