Pomoc prawna

220_F_39875425_w3BZCSbv4zL5wAZsIqbTryp7PCOGzRolKim jest radca prawny

Radca prawny to profesjonalista, który ukończył pięcioletnie studia prawnicze oraz odbył wymagającą aplikację oraz zdał trudny państwowy egzamin zawodowy.

Radca prawny ma uprawnienia do reprezentowania klienta przed sądem we wszystkich rodzajach spraw z wyłączeniem roli obrońcy w sprawach karnych i karno-skarbowych.

 

UWAGA!

Od 1 lipca 2015 roku radcy prawni będą mogli pełnić rolę obrońcy w sprawach karnych i karno-skarbowych

Radca prawny wykonuje zawód zaufania publicznego. Oznacza to, że jest zobowiązany do przestrzegania restrykcyjnego kodeksu etyki oraz zasad tajemnicy zawodowej, która w pełny sposób chroni interesy klienta.

Art. 12. Kodeksu etyki radcy prawnego

 1. Do istoty zawodu radcy prawnego należy uzyskiwanie od klienta w zaufaniu informacji, których klient nie ujawniłby nikomu. Radca prawny zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się w związku z wykonywaniem czynności zawodowych.
 2. Obowiązek zachowania tajemnicy, o której mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie uzyskane przez radcę prawnego informacje, niezależnie od ich formy lub sposobu ich utrwalenia.
 3. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej obejmuje nie tylko zakaz ujawnienia informacji, lecz także skorzystania z nich w interesie własnym, bądź osoby trzeciej.
 4. Radca prawny obowiązany jest zachować w tajemnicy, także wobec sądu i innych organów orzekających w sprawie, przebieg i treść pertraktacji ugodowych

 

Patron and leader concept

Każdy radca prawny jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (OC) do kwoty 1,3 mln złotych.

Oznacza to, że za ewentualne błędy radcy prawnego klient dostanie odszkodowanie do sumy wartości ubezpieczenia od ubezpieczyciela.

Jak korzystać z pomocy radcy prawnego?

 • Radca prawny to profesjonalny prawnik, który może:
 • reprezentować klienta przed sądem,
 • udzielić klientowi porady prawnej
 • reprezentować klienta w sporze z urzędem
 • reprezentować klienta przed trybunałami i sądami europejskimi
 • sporządzić opinię prawną
 • sporządzić pismo procesowe
 • doradzać w bieżących sprawach prawnych osób fizycznych i przedsiębiorców

220_F_42134379_PjtBy7Lqphi2f3DKU1u32LKfuBH8tjl9Bądź przygotowany do spotkania

Im lepiej przygotujecie się Państwo do spotkania z radca prawnym, tym większe korzyści z niego wyniesiecie. Istotnym jest przygotowanie i uporządkowanie wszystkich dokumentów, które związane są ze sprawą. Pozwoli to radcy prawnemu szybciej i łatwiej zorientować się w okolicznościach sprawy i udzielić Państwu stosownej porady.

Udostępnij na: