Pojedź do Madrytu na międzynarodowy konkurs krasomówczy FBE

W październiku br. w Madrycie odbędzie się konkurs krasomówczy dla prawników, którego tematem przewodnim będą prawa człowieka. Zachęcamy do zgłaszania się do naboru!

6 i 7 października w Madrycie odbędzie się „The FBE International Oratory Competition – Madrid” – międzynarodowy konkurs krasomówczy. Jego tematem będą prawa człowieka i przypadki ich naruszania we współczesnej Europie.

W konkursie mogą wziąć udział prawnicy do 40 roku życia. Od kandydatów wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego i znajomość zagadnień z zakresu praw człowieka. OIRP w Warszawie zamierza wydelegować dwóch oficjalnych przedstawicieli Izby – jednego aplikanta i jednego radcę prawnego. Izba pokrywa koszty podróży oraz zakwaterowania uczestników reprezentujących Izbę.

Przypadki łamania praw człowieka zawsze zasługują na szczególną uwagę środowisk prawniczych – przekonuje Dziekan OIRP w Warszawie Włodzimierz Chróścik. – Dlatego jestem przekonany, że zgłoszenia aplikantów i radców z naszej Izby będą liczne i będziemy mieć godnych reprezentantów na tym wydarzeniu.

Udział w konkursie to nie tylko możliwość do zabrania głosu w branżowym środowisku na najbardziej palące współczesne tematy, ale także znakomita okazja do poznania młodych prawników z różnych krajów Europy i do przetestowania swoich umiejętności prawniczych w międzynarodowym środowisku.

Zgłoszenia do udziału w konkursie razem z CV prosimy kierować do 18 września na adres mika.e@oirpwarszawa.pl.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu: http://www.fbe.org/en/home-page/international-oratory-competition-art1609.html?lang=en

Udostępnij na: