Podyplomowe Studia z zakresu Wyceny, Pośrednictwa i Zarządzanie Nieruchomościami na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych PWSZ w Płocku

Celem studiów jest osiągnięcie przez uczestników studiów efektów kształcenia przypisanych do specjalności oraz nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do podejmowania czynności z zakresu wyceny, pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami, w tym wykonywanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy nieruchomości.

Studia są skierowane do absolwentów studiów wyższych planujących uzyskać kwalifikacje rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika bądź zarządcy nieruchomości, a także zainteresowanych rozszerzeniem wiedzy z zakresu wyceny, pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://www.pwszplock.pl/strona-glowna/dla-studentow/instytuty/instytut-nauk-humanistycznych-i-spolecznych/informacje-ogolne/

 

Udostępnij na: