Podyplomowe Studia Negocjacji, Mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów na WPiA UW na rok akademicki 2018/19

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów prawniczych, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności praktyczne oraz wiedzę teoretyczną o tematykę związaną m.in z teorią konfliktu, efektywną komunikacją, negocjacjami prawniczymi i mediacją w sporach prawnych.

Studia (trwające od października do czerwca), prowadzone są w trybie zjazdowym w soboty i niedziele – łącznie ponad 180 godzin zajęć w ramach 12 zjazdów.

Rekrutacja na rok akademicki 2018/19 trwa do końca września 2018 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej: negocjacjemediacje.wpia.uw.edu.pl

Udostępnij na: