● Podpisanie umowy o współpracy z Izbą w Barcelonie

W ostatnich dniach stycznia br. delegacja Izby warszawskiej, z Dziekanem Rady OIRP w Warszawie Włodzimierzem Chróścikiem oraz r.pr. Radosławem Radosławskim z Komisji Zagranicznej, przebywała w Barcelonie na zaproszenie Barcelońskiej Izby Adwokackiej i jej Dziekana – J. Oriol Rusca i Nadal.

IMG_20150131_145527

Głównym celem wizyty było podpisanie umowy o współpracy między Izbami. Już tradycyjnie Barcelońska Izba Adwokacka zorganizowała ceremonię podpisania umów z nowymi partnerami w ramach obchodzonych corocznie uroczystości ku czci świętego Rajmunda – patrona Izby barcelońskiej (Rajmund z Peñafort jest kanonizowanym prawnikiem). Punktem centralnym tych obchodów jest uroczysta sesja, która w tym roku odbywała się w Pałacu Kongresowym w Barcelonie. Program sesji obejmował złożenie ślubowania przez nowych adwokatów, przyznanie okolicznościowych odznaczeń i dyplomów adwokatom z okazji 25 i 50-lecia wykonywania zawodu oraz wspomnienie adwokatów zmarłych w roku 2014. W sesji wzięła udział m.in. Wicepremier Hiszpanii, p. Soraya Sáenz de Santamaría oraz Burmistrz Barcelony, p. Xavier Trias.

Następnego dnia odbyła się sesja robocza poświęcona dostępowi do wymiaru sprawiedliwości, w szczególności do pomocy prawnej. Motywem przewodnim tej sesji była kwestia barier o charakterze finansowym blokujących dostęp do wymiaru sprawiedliwości osobom o niskich dochodach. Warto dodać, iż konferencja o podobnej tematyce odbyła się w Izbie warszawskiej w dniu 23 stycznia br., również z udziałem przedstawicieli Izby barcelońskiej i Komisji Europejskiej.

IMG_20150131_143929

Zwieńczeniem wizyty było uroczyste podpisanie umowy o współpracy. Umowa przewiduje różne płaszczyzny współpracy, zakładając wymianę informacji o prawie, w tym o zmianach w określonych obszarach prawa i orzecznictwie w tym zakresie, a także współpracę w zakresie wymiany publikacji książkowych i czasopism wydawanych przez obie Izby. Izby będą również wymieniać informacje odnoszące się do warunków wykonywania zawodu, które muszą zostać spełnione, aby wykonywać zawód na gruncie prawa właściwego dla danej Izby. Postanowieniom tym towarzyszy zobowiązanie do udzielenia wsparcia i pomocy prawnikom – członkom jednej z Izb, pragnącym wykonywać zawód na obszarze właściwości drugiej Izby. Istotnym elementem umowy jest również porozumienie odnoszące się do praktyk i staży przewidzianych dla młodych prawników. Dzięki temu porozumieniu rozpoczynający karierę zawodową radcy prawni będą mogli odbyć staż w którejś z kancelarii adwokackich w Barcelonie, a młodzi abogadosabogadas będą mogli odbyć praktyki w warszawskich kancelariach radcowskich.

IMG_20150131_144113

Radosław Radosławski

Członek Komisji Zagranicznej Rady OIRP w Warszawie

Udostępnij na: