Podejmę współpracę zdalną/ dz. gospodarcza

Dodane: 23 listopada 2020 14:17 - ważne do: 23 grudnia 2020

Jestem aplikantką 2 roku aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Prowadzę własną działalność gospodarczą. Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywałam w trzech kancelariach, z czego ponad dwa lata pracowałam w zespole postępowań sądowych wiodącej kancelarii zajmującej się doradztwem dla branży budowlanej. Obecnie współpracuję z działem prawnym międzynarodowej spółki, gdzie opiniuję i negocjuję umowy, sporządzam pisma kontraktowe, pisma procesowe oraz opinie prawne.

Posiadam doświadczenie w doradztwie dla branży budowlanej, ze szczególnym naciskiem na sporządzanie pism procesowych i opinii prawnych, w tym reprezentowanie generalnych wykonawców w sprawach o zapłatę wynagrodzenia za roboty dodatkowe, dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych, negocjowaniem i opiniowaniem umów o roboty budowlane. Znam rownież prawo zamówień publicznych.

Cechuję się zaangażowaniem, wysoką motywacją do pracy, nastawieniem na osiągnięcie celu oraz łatwością w nawiązywaniu kontaktów.

Jestem zainteresowana podjęciem współpracy w wymiarze kilku bądź kilkunastu godzin tygodniowo albo doraźnie w następujących obszarach:

-sporządzanie pism procesowych oraz pism kontraktowych
-sporządzanie i opiniowanie umów
-przygotowywanie opinii prawnych
-reserache
-fotokopie akt

W razie pytań bądź wątpliwości pozostaję do dyspozycji pod adresem e-mail: aplikantka.radcowska1@gmail.com

Udostępnij na: