Poczta Polska S.A. zatrudni Radcę Prawnego

 

 

U nas zyskasz:

 

 • stabilne zatrudnienie oraz umowę o pracę (zastępstwo),
 • pensję zawsze na czas i premię miesięczną,
 • trzynastą pensję i dodatek stażowy,
 • dofinansowanie do wypoczynku i wydarzeń kulturalnych,
 • atrakcyjne warunki zakupu prywatnej opieki medycznej i karty Multisport.

 

Skontaktuj się z nami, jeśli:

 

 • posiadasz wpis na listę radców prawnych,
 • posiadasz co najmniej  3-letnie doświadczenie zawodowe w kancelarii prawnej lub in-house w obszarze prawa pracy,
 • jesteś osobą samodzielną, łatwo podejmującą decyzje,
 • potrafisz dobrze organizować swoją pracę,
 • jesteś osobą komunikatywną,
 • potrafisz pracować pod presją czasu.

 

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie procesowe z zakresu prawa pracy.

 

Na Twój dzień pracy będzie się składać:

 

 • obsługa  prawna Spółki, w szczególności w zakresie prawa pracy,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • świadczenie pomocy prawnej w zakresie działalności Spółki,
 • opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń) oraz wewnętrznych aktów prawnych (uchwał, zarządzeń, decyzji),
 • opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów umów zawieranych w imieniu Spółki oraz opiniowanie zmian (aneksów) do zawartych umów,
 • opiniowanie projektów prokur, pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Zarząd.

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie alikacji wraz  z poniższą klauzulą o ochronie danych osobowych i oświadczeniem o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym do 19.08.2018 na adres:agata.kossowska@poczta-polska.pl

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Pocztę Polską S.A. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”

 

 

 

„Administratorem danych osobowych jest Poczta Polska S.A. z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie zgody oraz obowiązujących przepisów Kodeksu pracy. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane zawarte w formularzu aplikacyjnym oraz załączonych i wytworzonych w trakcie procesu rekrutacji dokumentach. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia złożenia aplikacji lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, a także do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody, przed jej cofnięciem. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

 

Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom danych w przypadku realizowania procesu rekrutacji z udziałem podmiotu przetwarzającego. Dane osobowe mogą być także przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania kopii tych danych”.

 

 

 

 

 

 

Udostępnij na: