Poczta Polska S.A. zatrudni Radcę Prawnego

Poczta Polska S.A.

 

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

 

Radca Prawny

 

U nas zyskasz:

 

 

 • stabilne zatrudnienie
 • pensję zawsze na czas i premię miesięczną
 • trzynastą pensję i dodatek stażowy
 • dofinansowanie do wypoczynku i wydarzeń kulturalnych
 • atrakcyjne warunki zakupu prywatnej opieki medycznej i karty Multisport
 • pracę w przyjaznym i inspirującym zespole

 

Skontaktuj się z nami, jeśli:

 

 

 • posiadasz wpis na listę radców prawnych
 • jesteś komunikatywny
 • masz co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie prawa nieruchomości – pracowałeś w zespole ds. nieruchomości jako prawnik lub radca prawny/adwokat, w Kancelarii Prawnej lub inhouse negocjowałeś umowy najmu powierzchni magazynowych i komercyjnych
 • masz doświadczenie w regulacji stanów prawnych nieruchomości
 • prowadziłeś postępowania administracyjne z zakresu prawa nieruchomości
 • możesz pracować na cały etat (40 godzin tygodniowo w siedzibie pracodawcy)
 • jesteś samodzielny i szybko podejmujesz decyzje
 • potrafisz dobrze organizować swoją pracę i pracować pod presją czasu

 

Na Twój dzień pracy będzie się składać:

 

 

 • obsługa prawna Spółki, w szczególności w zakresie prawa nieruchomości
 • opiniowanie projektów umów zawieranych przez Spółkę, w tym umów najmu powierzchni magazynowych i komercyjnych, umów inwestycyjnych, umów zbycia i nabycia nieruchomości
 • sporządzanie opinii i analiz prawnych, w tym z zakresu regulacji stanu prawnego nieruchomości, bieżącego zarządzania nieruchomościami, transakcji obrotu nieruchomościami
 • opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń) oraz wewnętrznych aktów prawnych (uchwał, zarządzeń, decyzji, regulaminów, instrukcji)
 • opiniowanie projektów pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Zarząd
 • reprezentowanie Spółki przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami administracji publicznej i samorządowej

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV w terminie do dnia 12.09.2019 na adres: agnieszka.sokolska@poczta-polska.pl

 

Zachęcamy także do aplikowania osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, powyżej 50 lat lub po dłuższej przerwie w pracy.

 

„Administratorem danych osobowych jest Poczta Polska S.A. z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.

 

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie zgody oraz obowiązujących przepisów Kodeksu pracy. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane zawarte w formularzu aplikacyjnym oraz załączonych i wytworzonych w trakcie procesu rekrutacji dokumentach.

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia złożenia aplikacji lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, a także do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody, przed jej cofnięciem. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

 

Pani/Pana dane osobowe są przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane – na podstawie standardowych klauzul ochrony danych – do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST).\”

 

 

 

 

 

Udostępnij na: