Pobierz „Księgę bezpieczeństwa” samorządu radców prawnych

Zapraszamy do pobrania „Księgi bezpieczeństwa w komunikacji elektronicznej w pracy radcy prawnego”, przygotowanej przez samorząd radców prawnych.

Krajowa Izba Radców Prawnych wydała kolejne opracowanie ułatwiające praktykę prawną w świecie cyfrowym. „Księga bezpieczeństwa” skierowana jest do radców prawnych wykorzystujących w komunikacji zawodowej pocztę elektroniczną i programy do komunikowania się na odległość. Odbiorcy tego opracowania znajdą w nim m.in. ocenę zgodności wykorzystania usług wideokonferencyjnych Microsoft Teams, Zoom 5.0, Cisco Webex do komunikacji z klientami w ramach wykonywania zawodu radcy prawnego, analizę porównawczą ogólnej zgodności oraz niektórych elementów bezpieczeństwa aplikacji do telekonferencji.

Oprócz tego, w publikacji znalazły się rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa poczty elektronicznej w kontekście obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej oraz ochrony danych osobowych czy wreszcie stanowisko Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu Krajowej Rady Radców Prawnych dotyczące zaleceń dla radców prawnych w zakresie stosowania wideokonferencji jako formy kontaktu z klientami.

Udostępnij na: