PL.2012+ sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko Radca prawny

PL.2012+ sp. z o.o., operator PGE Narodowego poszukuje kandydata/ki na stanowisko

Radca Prawny

Miejsce pracy: Warszawa

Zadania stawiane na powyższym stanowisku:

 • wydawanie opinii, udzielanie porad oraz wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawa w sprawach dotyczących bieżącej działalności firmy,
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów i innych dokumentów wywołujących skutki prawne,
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów pełnomocnictw,
 • przygotowywanie, we współpracy z poszczególnymi komórkami firmy, tekstów regulaminów, zarządzeń i innych wewnętrznych aktów prawnych,
 • stosowanie i wykładnia prawa pracy oraz konsultacje w zakresie przestrzegania przepisów Kodeksu pracy,
 • analiza prawna sporów pracowniczych oraz opiniowanie umów o pracę i ich wypowiedzeń,
 • opiniowanie decyzji Zarządu i kierujących poszczególnymi komórkami w zakresie spraw indywidualnych z wydaniem rekomendacji,
 • udział w negocjacjach kontraktowych dotyczących Spółki,
 • bezpośredni nadzór prawny nad wybranymi kontraktami, porozumieniami, umowami,
 • przygotowywanie przedsądowych wezwań do zapłaty,
 • przygotowywanie pozwów sądowych oraz wniosków egzekucyjnych, np. o dochodzenie należności,
 • wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi i administracyjnymi,
 • występowanie w charakterze pełnomocnika Spółki przed pozostałymi organami orzekającymi czy kontrolnymi na podstawie udzielonych pełnomocnictw,
 • obsługa prawna w prowadzeniu i procedowaniu spraw dotyczących sporów, roszczeń i odszkodowań,
 • przygotowywanie kompletnych protokołów z posiedzeń Zarządu (porządek obrad, protokół, uchwała, lista obecności) na wniosek Zarządu lub kierującego poszczególną komórką,
 • przygotowywanie uchwał Rady Nadzorczej,
 • uczestnictwo w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Zarządu, przy czym udział w posiedzeniach Zarządu na wniosek Zarządu lub kierującego poszczególną komórką.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wpisu na listę radców prawnych,
 • doświadczenia zawodowego w dziale prawnym lub kancelarii,
 • bardzo dobrej, praktycznej znajomości zagadnień prawnych i procesowych,
 • umiejętności pracy w zespole oraz wysokiej kultury osobistej,
 • dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • systematyczności, rzetelności i odporności na stres,
 • dobrej organizacji pracy własnej oraz samodzielności w działaniu.

W zamian oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • pracę w profesjonalnym i dynamicznym zespole,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności, jak i zaangażowania w pracę,
 • świadczenia socjalne przysługujące od momentu rozpoczęcia pracy,
 • prywatną opiekę medyczną z możliwością rozszerzenia pakietu dla Ciebie i Twoich bliskich,
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia w AVIVA,
 • bardzo dobre warunki pracy w prestiżowej lokalizacji przy stacji Metro Stadion Narodowy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny) na adres: rekrutacja@2012plus.pl z dopiskiem w temacie wiadomości: Radca Prawny/2021

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi osobami.

Informujemy, iż rozpatrywane będą tylko aplikacje zawierające następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PL.2012+ Sp. z o.o., w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym na stanowisko Radcy Prawnego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Udostępnij na: