Pion Prawny Banku Handlowego w Warszawie S.A. poszukuje prawnika do współpracy

Wymagania: 

 • uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub aplikanta radcowskiego;
 • doświadczenie zawodowe w dziale prawnym lub dziale compliance banku, firmy inwestycyjnej, towarzystwa funduszy inwestycyjnych  lub doświadczenie zawodowe w kancelarii prawnej  w zakresie prawa rynku kapitałowego;
 • biegła znajomość języka polskiego oraz angielskiego;
 • umiejętność pracy w zespole oraz bardzo dobra komunikatywność,
 • dobra organizacja czasu pracy,
 • zaangażowanie i odpowiedzialność za wykonywane zadania.

 

Zakres obowiązków:

 • Wsparcie prawne  dla Pionu Powiernictwa Papierów Wartościowych w tym bieżące doradztwo prawno-regulacyjne w zakresie:
  – pełnienia przez bank funkcji depozytariusza funduszy inwestycyjnych oraz funduszy emerytalnych oraz w zakresie,
  – pełnienia przez bank funkcji banku powierniczego;
 • Wsparcie prawne dla innych jednostek organizacyjnych banku prowadzących działalność w zakresie rynków kapitałowych oraz kredytów korporacyjnych; 

 

Wsparcie prawne obejmuje  m.in.  

 • przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji banku w tym umów i  regulaminów,
 • doradztwo prawne na rzecz  obsługiwanych jednostek,
 • sporządzanie opinii oraz pism  w postępowaniach  administracyjnych

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: ewa.sadowska@citi.com

Bank skontaktuje się  z wybranymi osobami.

 

Udostępnij na: