Pion Prawny Banku Handlowego w Warszawie S.A. poszukuje prawnika

Wymagania:

 • uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub aplikanta;
 • doświadczenie zawodowe w dziale prawnym lub dziale compliance banku, firmy inwestycyjnej lub doświadczenie zawodowe w kancelarii prawnej  w zakresie prawa rynku finansowego, w tym w szczególności w zakresie instrumentów pochodnych, transakcji wymiany walut, rynku pieniężnego oraz dłużnych papierów wartościowych;
 • biegła znajomość języka polskiego oraz angielskiego;
 • bardzo dobra znajomość przepisów  prawa krajowego oraz EU, w tym  regulacji nadzorczych  dotyczących rynku finansowego oraz instrumentów finansowych;
 • umiejętność pracy w zespole oraz bardzo dobra komunikatywność,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy,
 • samodzielność , zaangażowanie i odpowiedzialność za wykonywane zadania.

Zakres obowiązków:

 • Wsparcie prawne  dla Sektora Rynków Finansowych i Bankowości Korporacyjnej, w tym bieżące doradztwo prawno-regulacyjne w zakresie działalności prowadzonej na rynku finansowym, w szczególności na rynku terminowym, pieniężnym, walutowym oraz dłużnych papierów wartościowych;
 • Wsparcie prawne dla innych jednostek organizacyjnych banku prowadzących działalność w zakresie rynków kapitałowych oraz kredytów korporacyjnych.

Wsparcie prawne obejmuje  m.in.  

 • przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji banku w tym umów i  regulaminów,
 • doradztwo prawne na rzecz  obsługiwanych jednostek, w tym w zakresie:
  – implementacji wymogów regulacyjnych dotyczących działalności na rynkach finansowych;
  – opiniowania procedur oraz projektowanych procesów i rozwiązań dotyczących prowadzonej działalności na rynku finansowym.
 • sporządzanie opinii oraz pism  w postępowaniach urzędowych, w tym pism procesowych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV  na adres magdalena.raszkowskakaczmarek@citi.com

 

Udostępnij na: