Piątki radcowskie w Siedlcach

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza na 1,5-godzinne wykłady w Siedlcach, które odbędą się w sali Hotelu Kamienica przy ul. Wojska Polskiego 60 w Siedlcach.

18 listopada 2016 

17.00 Najnowsze zmiany w prawie zamówień publicznych po nowelizacji 2016 – Robert Siwik, właściciel eksperckiej Kancelarii Prawa Zamówień Publicznych (poziom średniozawansowany).

9 grudnia 2016 

17.00 Naruszenie dóbr osobistych, dyskryminacja, mobbing i konflikt interesów – sSO Zbigniew Szczuka, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie (zaawansowany).

Udział w wykładach jest nieodpłatny. Każdy uczestnik – radca prawny otrzymuje 4 punkty za 1,5 godzinny wykład. Punkty naliczane są na podstawie podpisanej listy obecności.

Szczegółowe informacje na temat obowiązku doskonalenia można uzyskać pod adresem e-mailowym: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl lub pod numerem telefonu: (22) 862 41 69 wew. 116.

Uwaga! W przypadku zaistnienia wyjątkowych i nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany w podanym programie. W takich sytuacjach podamy informację na stronie głównej www.oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: