Piątki radcowskie w Siedlcach – II półrocze 2020 r.

Komisja ds. doskonalenia zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza na 2-godzinne wykłady w ramach „piątków radcowskich” w Siedlcach, które odbywają się w godz. 17.15–18.45 w Muzeum Regionalnym przy ul. Piłsudskiego 1 w Siedlcach.

Uprzejmie informujemy, że w nieodpłatnych szkoleniach zawodowych organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, w tym szkoleniach prowadzonych w ramach poniedziałków radcowskich i wtorków radcowskich uczestniczyć mogą, na zasadach umożliwiających przyznanie punktów szkoleniowych, tylko radcowie prawni z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, a także radcowie prawni należący do Okręgowych Izb Radców Prawnych oraz adwokaci z Okręgowych Izb Adwokackich, z którymi OIRP w Warszawie podpisała porozumienie w sprawie wspólnego prowadzenia szkoleń zawodowych. W szkoleniach tych mogą uczestniczyć także aplikanci radcowscy z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. 

W związku z powyższym wpis na listę uczestników nieodpłatnych szkoleń zawodowych przez radców prawnych i adwokatów z Izb, z którymi OIRP w Warszawie nie podpisała porozumienia, nie jest możliwy. 

11 września 2020

17.15 Konstruowanie zarzutów apelacyjnych na podst. art. 438 § 4 kpk – okoliczności przedmiotowe i podmiotowe wpływające na kształtowanie wymiaru kary, środków karnych i kompensacyjnych w orzeczeniach karnych – Piotr Bojarczuk sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

9 października 2020

17.15 Praktyczne aspekty związane z tajemnicą zawodową w przypadku kontroli UOKiK – Maciej Boryczko radca prawny

20 listopada 2020

17.15 Sądowy podział majątku wspólnego – wybrane problemy praktyczne – dr hab. Joanna Studzińska Akademia Leona Koźmińskiego

11 grudnia 2020

17.15 Po drodze z prokuratorem. Co można, a czego nie można radcy prawnemu w postępowaniu przygotowawczym i wyjaśniającym – Mariusz Piłat prokurator Prokuratury Okręgowej

Udział w wykładach jest nieodpłatny. Każdy uczestnik – radca prawny otrzymuje  4 punkty za 1,5 godzinny wykład. Punkty naliczane są na podstawie podpisanej listy obecności.

Wszelkie informacje dot. punktacji za szkolenia znajdą Państwo w zakładce Doskonalenie Zawodowe/Obowiązek doskonalenia.

Szczegółowe informacje na temat obowiązku doskonalenia można uzyskać pod adresem e-mailowym: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl lub pod numerem telefonu: (22) 862 41 69 wew. 116, 136, 162

Uwaga! W przypadku zaistnienia wyjątkowych i nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany w podanym programie. W takich sytuacjach podamy informację na stronie głównej www.oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: