Piątki radcowskie w Siedlcach – IV kwartał 2018 r.

Komisja ds. doskonalenia zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza na 2-godzinne wykłady w ramach „piątków radcowskich” w Siedlcach, które odbywają się w Muzeum Regionalnym przy ul. Piłsudskiego 1 w godz. 17:15–18:45.

7 września 2018

17.15 Postępowania z udziałem uprawnionego geodety – Wybrane zagadnienia praktyczne  i problematyka prawna w procedurach prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków – Hanna Celej, Upr. geodeta

26 października 2018

17.15 Wybrane zagadnienia z zakresu  postępowania cywilnego – Najczęstsze  błędy profesjonalnych pełnomocników cz. I – Krzysztof Pawlukowski, sędzia Sądu Rejonowego w Siedlcach

9 listopada 2018

17.15 Wybrane zagadnienia z zakresu  postępowania cywilnego – Najczęstsze  błędy profesjonalnych pełnomocników cz. II – Krzysztof Pawlukowski, sędzia Sądu Rejonowego w Siedlcach

Udział w wykładach jest nieodpłatny. Każdy uczestnik – radca prawny otrzymuje  4 punkty za 1,5 godzinny wykład. Punkty naliczane są na podstawie podpisanej listy obecności.

Wszelkie informacje dot. punktacji za szkolenia znajdą Państwo w zakładce Doskonalenie Zawodowe/Obowiązek doskonalenia.

Szczegółowe informacje na temat obowiązku doskonalenia można uzyskać pod adresem e-mailowym: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl lub pod numerem telefonu: (22) 862 41 69 wew. 116, 136, 162

Uwaga! W przypadku zaistnienia wyjątkowych i nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany w podanym programie. W takich sytuacjach podamy informację na stronie głównej www.oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: