Piątki radcowskie w Siedlcach – IV kwartał 2017

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza 2-godzinne wykłady w Siedlcach, które odbywają się w godz. 17.15–18.45, w Muzeum Regionalnym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 1.

8 września 2017

17.15 Udział biegłego geodety w sprawach cywilnych – Elżbieta Sadowska biegły sądowy geodeta, z-ca Kierownika Biura Powiatowego ARiMR Elżbieta Sadowska

13 października 2017

17.15 Zmiany w k.p.a. oraz ppsa w świetle ustawy nowelizacyjnej z 7 kwietnia 2017 r. – Włodzimierz Kowalczyk sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

10 listopada 2017

17.15 Postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych – Andrzej Kirsch sędzia Sądu Okręgowego

8 grudnia 2017

17.15 Roszczenia kierowców w świetle najnowszego orzecznictwa i wyroku TK – Elżbieta Wojtczuk sędzia Sądu Okręgowego

Uprzejmie informujemy, że punktacją za udział w szkoleniach (patrz: uchwała  KRRP z 11 grudnia 2015 o obowiązku doskonalenia zawodowego) objęte są również wykłady piątkowe, tzw. „piątki radcowskie”. Punkty za udział w wykładach (4 punkty za 1 wykład).
Prosimy więc o możliwie punktualne przychodzenie na spotkania.

Wszelkie informacje dot. punktacji za szkolenia znajdziecie Państwo w zakładce Doskonalenie Zawodowe/Obowiązek doskonalenia.

Szczegółowe informacje na temat obowiązku doskonalenia można uzyskać pod adresem e-mailowym: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl lub pod numerem telefonu: (22) 862 41 69 wew. 116, 136, 162.

Uwaga! W przypadku zaistnienia wyjątkowych i nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany w podanym programie. W takich sytuacjach podamy informację na stronie głównej www.oirpwarszawa.pl

 

Udostępnij na: