Piątki radcowskie w Siedlcach – II kwartał 2018 r.

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza 2-godzinne wykłady w Siedlcach, które odbywają się w godz. 17.15–18.45, w Muzeum Regionalnym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 1.

6 kwietnia 2018

17.15 Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych. Jak poprawnie przygotować wyjaśnienia ceny, jak oceniać oferty, jak nie dać odrzucić oferty z powodu rażąco niskiej ceny – Piotr Trębicki, radca prawny

11 maja 2018

17.15 Wybrane zagadnienia z KPC  – Andrzej Kirsch, sędzia Sądu Okręgowego w Siedlcach, pełnomocnik ds. wdrożeń systemów informatycznych

8 czerwca 2018 (termin podany w ulotce tj. 1 czerwca jest nieaktualny)

17.15 Badania dokumentów – poprawność metodologiczna, najczęstsze błędy, możliwość podważania opinii   – prof. dr hab. Piotr Girdwoyń, Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

11 czerwca 2018 (poniedziałek)

17.15 RODO – Małgorzata Kurowska, radca prawny. Szkolenie będzie trwało 4 godziny szkoleniowe. Za uczestnictwo w szkoleniu radca prawny otrzyma 8 pkt.

Uprzejmie informujemy, że punktacją za udział w szkoleniach (patrz: uchwała  KRRP nr 124/X/2017 z 20 października 2017 o obowiązku doskonalenia zawodowego) objęte są również wykłady piątkowe, tzw. „piątki radcowskie”. Punkty za udział w wykładach (4 punkty za 1 wykład).
Prosimy więc o możliwie punktualne przychodzenie na spotkania.

Wszelkie informacje dot. punktacji za szkolenia znajdziecie Państwo w zakładce Doskonalenie Zawodowe/Obowiązek doskonalenia.

Szczegółowe informacje na temat obowiązku doskonalenia można uzyskać pod adresem e-mailowym: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl lub pod numerem telefonu: (22) 862 41 69 wew. 116, 136, 162.

Uwaga! W przypadku zaistnienia wyjątkowych i nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany w podanym programie. W takich sytuacjach podamy informację na stronie głównej www.oirpwarszawa.pl

 

 

Udostępnij na: