Piątki radcowskie w Siedlcach – II kwartał 2017 r.

Komisja ds. doskonalenia zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza 2-godzinne wykłady w SIEDLCACH, które odbywają się w godz. 17:15 – 18:45, w Muzeum Regionalnym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 1.

21 kwietnia 2017

17.15 Postępowanie dowodowe w sprawach o rozwód – wybrane zagadnienia – Joanna Kraśnik-Mazurek sędzia Sądu Okręgowego

12 maja 2017

17.15 Postępowanie egzekucyjne po zmianach –  Adam Obłoza komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach

9 czerwca 2017

17.15 Udział biegłego geodety w sprawach cywilnych – wybrane zagadnienia  – Elżbieta Sadowska biegły sądowy geodeta, z-ca Kierownika Biura Powiatowego ARiMR Elżbieta Sadowska

Uprzejmie informujemy, że punktacją za udział w szkoleniach (patrz: uchwała  KRRP z 11 grudnia 2015 o obowiązku doskonalenia zawodowego) objęte są również wykłady piątkowe, tzw. „piątki radcowskie”. Punkty za udział w wykładach (4 punkty za 1 wykład).
Prosimy więc o możliwie punktualne przychodzenie na spotkania.

Wszelkie informacje dot. punktacji za szkolenia znajdziecie Państwo w zakładce Doskonalenie Zawodowe/Obowiązek doskonalenia.

Szczegółowe informacje na temat obowiązku doskonalenia można uzyskać pod adresem e-mailowym: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl lub pod numerem telefonu: (22) 862 41 69 wew. 116, 136, 162.

Uwaga! W przypadku zaistnienia wyjątkowych i nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany w podanym programie. W takich sytuacjach podamy informację na stronie głównej www.oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: