Piątki radcowskie w Siedlcach – I kwartał 2019 r.

Komisja ds. doskonalenia zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza na 2-godzinne wykłady w ramach „piątków radcowskich” w Siedlcach, które odbywają się w Muzeum Regionalnym przy ul. Piłsudskiego 1 w godz. 17:15–18:45.

11 stycznia 2019

17.15 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – procedura wprowadzenia, odszkodowania – Piotr Grodzki, radca prawny

15 lutego 2019

17.15 Roszczenia z tytułu szkody na osobie – uwagi praktyczne – roszczenia majątkowe – Grzegorz Chmiel, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

8 marca 2019

17.15 Zasiłek macierzyński osób prowadzących działalność pozarolniczą – zasady nabywania i ustalania wysokości – dr Tomasz Lasocki, Uniwersytet Warszawski

Udział w wykładach jest nieodpłatny. Każdy uczestnik – radca prawny otrzymuje  4 punkty za 1,5 godzinny wykład. Punkty naliczane są na podstawie podpisanej listy obecności.

Wszelkie informacje dot. punktacji za szkolenia znajdą Państwo w zakładce Doskonalenie Zawodowe/Obowiązek doskonalenia.

Szczegółowe informacje na temat obowiązku doskonalenia można uzyskać pod adresem e-mailowym: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl lub pod numerem telefonu: (22) 862 41 69 wew. 136, 162

Uwaga! W przypadku zaistnienia wyjątkowych i nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany w podanym programie. W takich sytuacjach podamy informację na stronie głównej www.oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: