Piątki radcowskie w Siedlcach II kwartał 2019 r.

Komisja ds. doskonalenia zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza na 2-godzinne wykłady w ramach „piątków radcowskich” w Siedlcach, które odbywają się w Muzeum Regionalnym przy ul. Piłsudskiego 1 w godz. 17:15–18:45.

5 kwietnia 2019

17.15 Dział spadku aspekty materialnoprawne i procesowe – Kamila Paluszkiewicz-Brolska, sędzia Sądu Rejonowego w Warszawie, od 1 lutego 2013 roku Kierownik Sekcji Zagranicznej i Egzekucyjnej, Przewodnicząca w II Wydziale Cywilnym

10 maja 2019

17.15 Egzekucja sądowa na gruncie ustawy o komornikach sądowych – dr hab. Tadeusz Zembrzuski, radca prawny, Uniwersytet Warszawski

14 czerwca 2019

17.15 Proces o rozwód, ze szczególnym uwzględnieniem sporu o winę rozkładu pożycia i sposób wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi – Tomasz Wojciechowski, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

Udział w wykładach jest nieodpłatny. Każdy uczestnik – radca prawny otrzymuje  4 punkty za 1,5 godzinny wykład. Punkty naliczane są na podstawie podpisanej listy obecności.

Wszelkie informacje dot. punktacji za szkolenia znajdą Państwo w zakładce Doskonalenie Zawodowe/Obowiązek doskonalenia.

Szczegółowe informacje na temat obowiązku doskonalenia można uzyskać pod adresem e-mailowym: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl lub pod numerem telefonu: (22) 862 41 69 wew. 136, 162

Uwaga! W przypadku zaistnienia wyjątkowych i nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany w podanym programie. W takich sytuacjach podamy informację na stronie głównej www.oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: