Piątki radcowskie w Siedlcach – I kwartał 2017 r.

Komisja ds. doskonalenia zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza 2-godzinne wykłady w SIEDLCACH, które odbywają się w godz. 17:15 – 18:45, w Muzeum Regionalnym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 1.

13 stycznia 2017

17.15 Aspekty prawne obrotu gruntami rolnymi i leśnymi w stanie prawnym obowiązującym od 30 kwietnia 2016r. – dr Helena Ciepła sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku

10 luty 2017

17.15 KPA w praktyce radcy prawnego  – najczęstsze błędy pełnomocników. –  Paula Januszewska-Klimczak radca prawny, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie

10 marca 2017

17.15 Zamówienia publiczne – ważne dla praktyki orzeczenia KIO i sądów okręgowych.  – Robert Siwik właściciel eksperckiej Kancelarii Prawa Zamówień Publicznych Robert Siwik; Przewodniczący komisji ds. zamówień publicznych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Uprzejmie informujemy, że punktacją za udział w szkoleniach (patrz: uchwała  KRRP z 11 grudnia 2015 o obowiązku doskonalenia zawodowego) objęte są również wykłady piątkowe, tzw. „piątki radcowskie”. Punkty za udział w wykładach (4 punkty za 1 wykład).
Prosimy więc o możliwie punktualne przychodzenie na spotkania.

Wszelkie informacje dot. punktacji za szkolenia znajdziecie Państwo w zakładce Doskonalenie Zawodowe/Obowiązek doskonalenia.

Szczegółowe informacje na temat obowiązku doskonalenia można uzyskać pod adresem e-mailowym: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl lub pod numerem telefonu: (22) 862 41 69 wew. 113.

Uwaga! W przypadku zaistnienia wyjątkowych i nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany w podanym programie. W takich sytuacjach podamy informację na stronie głównej www.oirpwarszawa.pl

 

Udostępnij na: