Pekao S.A. – Specjalista / Główny Specjalista w Biurze Inspektora Ochrony Danych

Zadania:

 

 

 • Opiniowanie umów,procesów, procedur, regulacji wewnętrznych i innych dokumentów pod kątem ich zgodności z przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem RODO;
  • monitorowanie bezpieczeństwa danych osobowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów;
  •Udział i prowadzenie projektów z zakresu Bezpieczeństwa Informacji;
  •Dbałość o kompletność , adekwatność i aktualność procedur oraz polityk dotyczących zarządzania systemem przetwarzania danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa informacji;
  •Wsparcie Inspektora Ochrony Danych w realizacji zadań określonych w RODO;
  •Nadzór nad procesem realizacji praw ochrony danych przysługujących klientom Banku;
  •Przeprowadzanie postępowań wyjaśniających, korespondencja z organami nadzorczymi;
  •Prowadzenie dokumentacji wymaganej przez przepisy ochrony danych osobowych w tym rejestrów i analiz ryzyka.

 

Wymagania:

 

 

 • Wykształcenie wyższe preferowane prawnicze
 • Doświadczenie w pracy w dużej  organizacji, w której występuje wielość procesów
  Doświadczenie w praktycznym stosowaniu przepisów regulujących ochronę danych osobowych
 • Bardzo dobra znajomość norm, dobrych praktyk oraz przepisów z zakresu bezpieczeństwa informacji prawnie chronionych w tym danych osobowych

 

Proszę o przesyłanie aplikacji na adres mailowy: rekrutacja@pekao.com.pl
W temacie maila wpisując nazwę stanowiska

 

Udostępnij na: