Patronat honorowy Izby warszawskiej nad seminarium rynku farmaceutycznego

Już 26 czerwca w Warszawie odbędzie się seminarium naukowe organizowane przez Instytut Prawa Gospodarczego „Współczesne problemy rynku farmaceutycznego – Instrumenty regulacji sektora farmaceutycznego”. Patronem honorowym wydarzenia została Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie.

Debata w trakcie seminarium toczyć się będzie wokół tematów polityki lekowej państwa w kontekście dostępności leków refundowanych oraz efektywności systemu monitorowania obrotu produktami leczniczymi.

Radcy prawni za udział w seminarium otrzymają 5 punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych

Moderatorami dyskusji będą eksperci w dziedzinie prawa farmaceutycznego – prof. nadzw. dr hab. Rafał Stankiewicz, Wicedziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz prof. nadzw. dr hab. Mirosław Pawełczyk, Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum.

Więcej szczegółów na temat wydarzenia znajduje się w załączniku.

Udostępnij na: