Otwarty dostęp do publikacji naukowych – aspekty prawne – szkolenie 01.06.2015

Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w nieodpłatnym szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15, I piętro – 1 czerwca 2015 r. w godz. 10.00-15.30

Otwarty dostęp do publikacji naukowych – aspekty prawne

Krzysztof Siewicz – radca prawny specjalizujący się w prawnych aspektach przetwarzania informacji. Dr Siewicz jest pracownikiem zespołu Platformy Nauki w ICM UW (http://pon.edu.pl), a ponadto działa jako of counsel kancelarii prawnej GWW LEGAL. Dr Krzysztof Siewicz ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz uzyskał dyplom LLM Central European University w Budapeszcie. Doktorat o ochronie wolności użytkowników oprogramowania obronił na Uniwersytecie w Lejdzie (Holandia). Jest autorem szeregu publikacji naukowych poświęconych korzystaniu z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz posiada wieloletnie doświadczenie doradcze w tej tematyce.

Współorganizatorem szkolenia jest Platforma Otwartej Nauki ICM UW.

Program szkolenia:

9.30–10.00 rejestracja uczestników
10.00–11.30 Podstawowe informacje z zakresu prawnych aspektów otwartego dostępu

• Prawna ochrona publikacji naukowych i danych badawczych
• Rodzaje otwartego dostępu
• Wzorce licencji stosowane w otwartym dostępie (licencje Creative Commons)

11.30–11.45 dyskusja
11.45–12.00 przerwa kawowa

12.00–13.30 Otwarty dostęp z perspektywy jednostek naukowych i instytucji finansujących

• repozytoria naukowe – uprawnienia i obowiązki jednostki naukowej oraz użytkowników, regulamin repozytorium
• polityki otwartości jednostek naukowych (w kontekście “regulaminów własności intelektualnej”)
• polityki otwartości instytucji finansujących, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań programu Horyzont 2020
• otwarty dostęp a komercjalizacja wyników badań naukowych

13.30–13.45 dyskusja

13.45–14.15 lunch
14.15–14.55 Otwarty dostęp z perspektywy wydawnictw naukowych

• formułowanie umów z autorami z uwzględnieniem otwartego dostępu
• wydawanie czasopisma na licencji CC
• otwarty dostęp jako narzędzie zwiększania zasięgu i wpływu czasopisma, indeksowanie w bazach publikacji naukowych

14.55–15.15 dyskusja

15.15–15.30 podsumowanie i zakończenie

Za udział w seminarium otrzymują Państwo 12 pkt.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez zapis elektroniczny pod adresem: http://szkolenia.oirp.waw.pl/

W związku z nieodpłatnym charakterem seminarium uczestnicy będą mogli nabyć napoje oraz posiłki we własnym zakresie w kafeterii Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego OIRP.

Informacji o seminarium udziela:
Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska.k@oirpwarszawa.pl
Paulina Zając, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: zajac.p@oirpwarszawa.pl

Szkolenie jest nieodpłatne. Ilość miejsc ograniczona!

Udostępnij na: