Omega Enterprise Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko: Aplikant radcowski/Starszy Prawnik

Osoba, z którą podejmiemy współpracę, odpowiedzialna będzie przede wszystkim za:

 

– udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa

 

-sporządzanie projektów umów, pism oraz innych dokumentów;

 

– uczestniczenie w prowadzonych przez Spółkę negocjacjach umów;

 

– obsługę prawną w zakresie spraw korporacyjnych (uchwały, obsługa posiedzeń itp.).

 

 

 

Oczekiwania wobec kandydatów:

 

– szczegółowa wiedza w zakresie prawa handlowego, gospodarczego oraz cywilnego;

 

– minimum dwuletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych   na stanowisku prawnika wewnętrznego w spółce lub w kancelarii;

 

– biegła  znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;

 

– umiejętność pracy w zespole i komunikatywność;

 

– samodzielność.

 

 

 

Oferujemy:

 

– pracę w młodym i ambitnym zespole z szerokimi możliwościami rozwoju oraz przyjazną atmosferą,

 

– nabycie doświadczenia w obsłudze biznesu.

 

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: d.prymon@omega-es.pl

 

Informacje dotyczące wykorzystywania danych osobowych:

 

– Omega Enterprise Services Sp. z o.o. przetwarzać będzie dane osobowe kandydata, przekazane w aplikacji rekrutacyjnej wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

 

– administratorem danych osobowych kandydata jest Omega Enterprise Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 98; kontakt do Inspektora Ochrony Danych odo@omega-es.pl

 

– kandydatowi przysługuje prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

– Spółka będzie przetwarzać dane osobowe kandydata wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji dane osobowe zostaną przez Spółka usunięte;

 

– kandydatowi przysługuje prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 

– dane osobowe nie są przez Spółkę wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany

 

 

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli o treści:

 

 Oświadczam, że zapoznałam(em) się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Omega Enterprise Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 98 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia Spółce przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

 

Udostępnij na: