Okręgowy Sąd Dyscyplinarny przy OIRP w Warszawie

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie IX kadencji został wybrany przez Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w dniu 12 czerwca 2013 r. w następującym składzie:

Igor Bąkowski
Mirosław Drzewicki
Gerard Dźwigała – Przewodniczący
Tomasz Iwańczuk
Robert Karpiński
Marzena Okła-Anuszewska
Michał Rajski
Bogdan Sanowski
Andrzej Szmigiel
Agnieszka Świstak
Jacek Wegner
Jacek Wiśniewski
Krzysztof Woś
Artur Załuski
Rafał Ziembiński

Obowiązujące przepisy prawne w działalności Okręgowego Sadu Dyscyplinarnego OIRP:

1. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
Rozdział 6 – Odpowiedzialność dyscyplinarna

2.Kodeks Etyki Radcy Prawnego
Załącznik do Uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych
z dnia 22 listopada 2014 r.

3. Kodeks postępowania karnego
Stosowany odpowiednio

4. Kodeks karny
Rozdział I-III stosowany odpowiednio

Kontakt:
osd@oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: