Okręgowy Sąd Dyscyplinarny OIRP w Warszawie

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, okręgowy sąd dyscyplinarny rozpatruje sprawy dyscyplinarne członków okręgowej izby radców prawnych wniesione przez rzecznika dyscyplinarnego oraz odwołania, o których mowa w art. 66 ust. 3 ustawy o radcach prawnych.