Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie Patronem Zjazdu Katedr Prawa Karnego i Kryminologii

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, jako jedyny spośród samorządów zawodów prawniczych, posiadała status „Patrona Wydarzenia”. To szczególne wyróżnienie dla naszego samorządu, podkreślające najnowsze zmiany w procedurze karnej, zgodnie z którymi radcowie prawni od lipca 2015 roku będą posiadali pełne uprawnienia do obron karnych.

2-112

Szczególnym momentem w trakcie Zjazdu było wręczenie Księgi Jubileuszowej prof. Lechowi Gardockiemu, przygotowanej w związku z jego 70-leciem urodzin.

W imieniu samorządu radców prawnych, gratulacje dostojnemu Jubilatowi złożył Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie Włodzimierz Chróścik.

„W imieniu radców prawnych pragnę serdecznie podziękować Panu Profesorowi za lata pracy na rzecz prawa, wymiaru sprawiedliwości oraz nauk prawnych. Pański naukowy i zawodowy dorobek powoduje, że nie ma w naszym kraju prawnika, który nie doceniałby osiągnięć Pana Profesora.” – powiedział Dziekan Chróścik w trakcie swojego wystąpienia. „Jest Pan postacią dla nas wszystkich szczególną: wychowawcą pokoleń studentów prawa, wybitnym sędzią – dwukrotnym Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego”.

2-138

 

Dziekan odniósł się także do kwestii poszerzenia uprawnień zawodowych radców prawnych:

„Teraz, gdy radcowie prawni już niebawem otrzymają pełne uprawnienia do obron karnych, dzieła Pana Profesora z zakresu prawa karnego stają się podstawowym kanonem wiedzy również dla środowiska, które reprezentuję”.

W uroczystości wzięli udział: Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Marcin Pałys, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. Krzysztof Rączka, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf, Prezes Sądu Najwyższego prof. Lech K. Paprzycki. Laudację wygłosiła prof. Eleonora Zielińska.

2-154

Wyjątkowy dla naszego samorządu był fakt, że Księgę Pamiątkową Panu Profesorowi Gardockiemu – wraz z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michałem Królikowskim – wręczał radca prawny dr Sławomir Żółtek, adiunkt w Instytucie Prawa Karnego UW oraz wykładowca na aplikacji OIRP w Warszawie.

Dr Sławomir Żółtek podsumował także dorobek Zjazdu Katedr Prawa Karnego i Kryminologii.

Udostępnij na: