Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Działkowców poszukuje radcy prawnego

Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Działkowców poszukuje radcy prawnego. Do podstawowych jego obowiązków należeć będzie obsługa prawna Okręgu Mazowieckiego PZD, w tym obsługa postępowań sądowych i administracyjnych, reprezentacja przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz organami administracji, udzielanie porad prawnych, przygotowywanie opinii prawnych, przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, obsługa prawna zebrań statutowych organów jednostek organizacyjnych PZD w Okręgu Mazowieckim. Praca na podstawie umowy o pracę na cały etat. Prosimy o przesyłanie CV na adres mazowiecki@mazowieckipzd.pl (wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji) w terminie do 6 września 2019 r. Bliższe informacje pod nr telefonu 22 836 51 65.

Udostępnij na: