● OIRP w Warszawie wśród światowych liderów – World City Bar Leaders Conference 2014

„Inwestycja w wiedzę daje najlepsze odsetki” – te słowa Benjamina Franklina przyświecały „World City Bar Leaders Conference 2014”, która odbyła się w Filadelfii, po raz pierwszy z udziałem OIRP w Warszawie.

World City Bar Leaders Conference (WCBL) to coroczna międzynarodowa konferencja, skupiająca przedstawicieli izb prawniczych z najważniejszych miast świata, centrów finansowych i biznesowych świata – takich jak Nowy Jork, Londyn, Tokio, Pekin, Szanghaj, Chicago, Toronto, Johannesburg, Amsterdam, Barcelona, Frankfurt i Paryż. W tym roku odbywała się w dniach 10 – 13 września w Filadelfii. Konferencja jest punktem wyjścia dla nowej światowej organizacji izb prawniczych. W tym roku po raz pierwszy w tym gronie znalazła się warszawska Okręgowa Izba Radców Prawnych – jako jedyny przedstawiciel z krajów Europy Środkowej i Wschodniej (w imieniu OIRP w konferencji udział wziął mec. Michał Wawrykiewicz, Zastępca Przewodniczącego Komisji Zagranicznej). Zaproszenie warszawskiej OIRP do udziału w WCBL nastąpiło dzięki staraniom mec. Mariusza Maciejewskiego, Przewodniczącego Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego.

Płaszczyzny ewentualnej współpracy, które zostały poruszone w trakcie spotkania to m.in.: mechanizmy kojarzenia zrzeszonych prawników z różnych krajów, wymiana prawników w celu obsługi transakcji z elementem międzynarodowym, wspólne pozyskiwanie funduszy, w tym z UE, ułatwienia w uzyskiwaniu zagranicznych uprawnień, wspólna organizacji konferencji oraz szkoleń radców prawnych i aplikantów.

W trakcie konferencji poruszano m.in. tematy związane z etyką zawodów zaufania publicznego, możliwościami reklamy i marketingu prawników w systemie common law i systemie kontynentalnym, odpowiedzialnością dyscyplinarną w ramach samorządu, dostępem do wymiaru sprawiedliwości w różnych krajach świata i różnych systemach prawnych.

Obecność reprezentanta warszawskiej Izby w tym elitarnym gronie zaowocowała m.in. nawiązaniem bliskich kontaktów z przedstawicielami izb z Barcelony, Frankfurtu, Amsterdamu, Londynu, Pekinu, Chicago i Nowego Jorku. Wymienione izby wyraziły m.in. chęć bliskiej współpracy i realizowania wspólnych przedsięwzięć. Przedstawiciele Komisji Zagranicznej podjęli – już po zakończeniu WCBL Conference – działania zmierzające do ustalenia zakresów i szczegółów współpracy z zainteresowanymi samorządami, a także przystąpili do przygotowania konkretnych projektów. Będą one rekomendowane Prezydium i Radzie.

Kolejna konferencja WCBL będzie organizowana w Barcelonie. W kuluarach pojawił się temat potencjalnej możliwości organizacji jednej z kolejnych edycji WCBL – również w Warszawie.

World City Bar Leaders zmierza do przekształcenia się w międzynarodową, niezależną organizację izb prawniczych, o bardzo ekskluzywnym charakterze. Zważywszy na to, że warszawska OIRP jest w tym gronie nie tylko jedynym przedstawicielem z Polski, lecz także z całej Europy Środkowej i Wschodniej, upatrujemy w tym ogromnej szansy, w tym na wypracowanie pozycji regionalnego lidera.

 image001

Poniżej publikujemy sprawozdanie z World City Bar Leaders Conference.

Udostępnij na: