OIRP w Warszawie patronem IV edycji konkursu UW MOOT

Samorząd Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego organizuje IV edycję konkursu UW MOOT skierowanego do studentów I-III roku. Konkurs prowadzony jest w formule moot court, tj. symulacji rozprawy przed sądem arbitrażowym. Konkurs UW MOOT został objęty patronatem honorowym Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Celem konkursu jest rozpowszechnienie wśród studentów idei konkursu typu moot court,  popularyzacja alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz  promowanie wykorzystywania wiedzy zdobytej na studiach w praktyce.

Konkurs składa się z dwóch etapów: pierwszy –  pisemny, drugi (dla ośmiu najlepszych drużyn) ustny. W tym roku etap ustny odbędzie się 11–12 kwietnia 2019 r. w gmachu Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Więcej szczegółów dotyczących konkursu można znaleźć na stronie: http://uwmoot.com/