• Kategorie

  • Sposób sortowania ogłoszeń

  • Liczba ogłoszeń na stronę

Data dodania:
18 września 2023
Data wygaśnięcia:
02.10.2023
Miejscowość:
Warszawa
Imię i Nazwisko/Nazwa podmiotu:
Open Life T.U. Życie S.A.
E-mail:
rekrutacja@openlife.pl
Telefon:
664-922-410

Zatrudnię aplikanta II roku aplikacji

Departament prawny i compliance Open Life T.U. Życie S.A. poszukuje aplikanta II roku aplikacji radcowskiej do Działu Procesowego.

Nasze wymagania:
bardzo dobra znajomość procedury cywilnej, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania uproszczonego;
znajomość kodeksu cywilnego oraz tematyki dotyczącej ochrony praw konsumentów, mile widziane doświadczenie w zakresie rynku usług finansowych;
– umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnego przygotowywania pism procesowych, w tym apelacji;
– doświadczenie w zakresie stawiennictwa na rozprawach;
– skrupulatność przekładająca się na wysoką jakość świadczonej pracy;
– zaangażowanie w realizację wyznaczonych celów;
– chęć podnoszenia swoich kwalifikacji i kompetencji.

W zamian oferujemy:
– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
– pracę w gronie doświadczonych prawników gwarantujących wsparcie merytoryczne i rozwój;
– wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia oraz umiejętności;
– możliwość częściowej pracy zdalnej;
– pakiet benefitów.

Zainteresowanych ofertą pracy prosimy o wysłanie CV na adres rekrutacja@openlife.pl z dopiskiem Aplikant Radcowski

  • Administratorem w odniesieniu do Twoich danych osobowych jest Open Life TU Życie S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: al. Solidarności 171, 00-877 Warszawa (dalej: „Open Life” lub „administrator”).
  • Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: info@openlife.pl, telefonicznie pod nr +48 22 270 11 11 lub pisemnie na adres siedziby Open Life.
  • Z inspektorem  ochrony danych powołanym przez Open Life możesz skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych pod adresem: iod@openlife.pl.
  • Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami prawa pracy);

W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać dodatkowe dane, wykraczające poza zakres wskazany przepisami prawa pracy, ich przetwarzanie będzie oparte na zgodzie kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażonej poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą, jaką jest przesłanie przez kandydata dokumentów aplikacyjnych do Administratora.