• Kategorie

  • Sposób sortowania ogłoszeń

  • Liczba ogłoszeń na stronę

Data dodania:
23 listopada 2021
Data wygaśnięcia:
07.12.2021
Miejscowość:
Warszawa
Imię i Nazwisko/Nazwa podmiotu:
Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Współpraca w Departamencie Cywilnym – Egzekucyjnym Kancelarii

Kancelaria Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni z siedzibą na Żoliborzu w Warszawie podejmie współpracę z aplikantem radcowskim, w ramach działu cywilnego – egzekucyjnego Kancelarii.

Od kandydatów wymagamy:
– znajomości procedury cywilnej i przepisów prawa cywilnego,
– dobrej organizacji pracy,
– samodzielności, zaangażowania,
– dodatkowym atutem będzie doświadczenie w występowaniu przed sądami powszechnymi w postępowaniach cywilnych.

Oferujemy:
– współpracę w profesjonalnym zespole,
– możliwość zdobycia cennego doświadczenia w zakresie postępowania cywilnego,
– przyjazną atmosferę pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na adres: sylwia.para@gardocki.pl

 Klauzula informacyjna:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej zwanym „RODO”, informuje się, iż:
– Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska,
– Pani/Pana Dane osobowe przetwarzane będą w celu w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. b) RODO,
– Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji lub niezbędny do realizacji zawartej umowy,
– przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania i prawo do przeniesienia danych do innego administratora, z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z RODO oraz zasad wykonywania zawodu radcy prawnego/adwokata, w tym tajemnicy zawodowej i zakazu konfliktu interesów,
– ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
– Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania,
– podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne w celu uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym.