• Kategorie

 • Sposób sortowania ogłoszeń

 • Liczba ogłoszeń na stronę

Data dodania:
17 listopada 2022
Data wygaśnięcia:
01.12.2022
Miejscowość:
Warszawa
Imię i Nazwisko/Nazwa podmiotu:
Tides Broniarek Makowski Radcowie Prawni spółka komandytowo-akcyjna
E-mail:
office@tides.eu
Telefon:
515-900-941

Tides Broniarek Makowski Radcowie Prawni spółka komandytowo-akcyjna nawiąże współpracę z aplikantem I roku

O nas

Jesteśmy butikową kancelarią działająca na rynku finansowym oraz na rynku IT i nowych technologii (fintech). Poszukujemy aplikanta I roku do współpracy w wymiarze 2-3 dni roboczych w tygodniu (do 24 godzin w tygodniu). Dokładny wymiar czasu oraz forma współpracy (praca zdalna lub stacjonarna) do uzgodnienia

Zakres obowiązków:

 • sporządzanie projektów pism procesowych i opinii prawnych we współpracy z radcami prawnymi;
 • sporządzanie projektów umów gospodarczych;
 • wsparcie radców prawnych w bieżącej pracy administracyjne (w tym obsługa i archiwizacja korespondencji, prowadzenie akt);
 • obsługa korporacyjna spółek oraz tworzenie regulacji wewnętrznych;
 • stawiennictwo na rozprawach;
 • dokonywanie bieżącej analizy przepisów prawnych, orzecznictwa i doktryny;
 • kontakt z klientami oraz sądami.

Wymagania:

 • samodzielność, komunikatywność i bardzo dobra organizacja pracy;
 • znajomość prawa cywilnego, procedury cywilnej, prawa spółek handlowych;
 • dobra organizacja pracy własnej;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej B2;
 • komunikatywność.

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy związanej z praktycznym stosowaniem prawa;
 • znajomość prawa IT, prawa konsumenckiego, regulacji dotyczących usług płatniczych oraz ochrony danych osobowych

Oferujemy:

 • możliwość świadczenia usług w formie stacjonarnej w biurze położonym przy ul. Oleandrów w godzinach 9:00 –17:00 lub zdalnej w zależności od dostępności aplikanta oraz bieżących potrzeb radców prawnych;
 • dostosowanie godzin współpracy do obowiązków aplikanta (szkolenia, udział w praktykach);
 • współpracę  z doświadczonymi radcami prawnymi;
 • rozwijanie kompetencji w obszarze spółek finansowych oraz nowych technologii w ramach świadczenia usług prawnych na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorców.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: office@tides.eu wraz informacją o dostępności (dni tygodnia) oraz oczekiwaniami finansowymi (prosimy o uwzględnienie podanego wyżej wymiaru czasu współpracy).

Zastrzegamy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Tides Broniarek Makowski Radcowie Prawni spółka komandytowo-akcyjna siedzibą w Warszawie, adres: ul. Oleandrów nr 8, lok. 11, 00-629 Warszawa (dalej jako „Administrator”).
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w celach rekrutacyjnych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.
 3. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji a także do obrony przed potencjalnymi roszczeniami.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 5. Administrator przetwarza wyłącznie dane osobowe, które zostały pozyskane bezpośrednio od kandydatów.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.