• Kategorie

  • Sposób sortowania ogłoszeń

  • Liczba ogłoszeń na stronę

Data dodania:
20 czerwca 2022
Data wygaśnięcia:
04.07.2022
Miejscowość:
Warszawa
Imię i Nazwisko/Nazwa podmiotu:
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Chrulska
E-mail:
kancelaria@chrulska.pl
Telefon:
518-244-522

Radca prawny podejmie się zastępstwa procesowego

Chętnie podejmę się zastępstwa procesowego przed sądami rejonowymi, okręgowymi oraz apelacyjnymi w sprawach gospodarczych, cywilnych, rodzinnych oraz prawa pracy na terenie całego kraju, w tym zwłaszcza na terenie Warszawy.

Możliwe także zastępstwo przed WSA oraz NSA w Warszawie.

Kontakt: kancelaria@chrulska.pl , tel. 518-244-522.