• Kategorie

  • Sposób sortowania ogłoszeń

  • Liczba ogłoszeń na stronę

Data dodania:
20 listopada 2023
Data wygaśnięcia:
04.12.2023
Miejscowość:
Siedlce
Imię i Nazwisko/Nazwa podmiotu:
Anna Jakubowska-Rybczyńska
E-mail:
arybczynska@pzu.pl

PZU S.A./PZU na Życie S.A. nawiąże współpracę z aplikantem radcowskim I, II roku lub osobą rozpoczynającą aplikację radcowską w 2024 r.

PZU S.A./PZU na Życie S.A. nawiąże współpracę z aplikantem radcowskim I, II roku lub osobą rozpoczynającą aplikację radcowską w 2024 r.

Miejsce pracy: Siedlce

Zakres obowiązków:

  • opracowywanie projektów pism procesowych i opinii prawnych pod kierunkiem radcy prawnego;
  • reprezentowanie PZU S.A. oraz PZU na Życie S.A. w postępowaniach przed sądami powszechnymi na podstawie upoważnienia radcy prawnego;
  • przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji sądowej w postaci akt sprawy;
  • monitorowanie orzecznictwa sądów oraz zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w kontekście ich wpływu na funkcjonowanie Grupy PZU;
  • obsługa systemów statystyczno – ewidencyjnych związanych z funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Prawnej w zakresie prowadzonych procesów sądowych;
  • współpraca z komórkami wewnętrznymi PZU S.A./PZU na Życie S.A. w zakresie pozyskiwania danych i dokumentów niezbędnych do prowadzenia procesów sądowych.

Od kandydata oczekujemy:

1)  statusu aplikanta I, II roku aplikacji radcowskiej lub uchwały OIRP o wpisie na listę aplikantów radcowskich;
2)  dobrej znajomości przepisów prawa cywilnego materialnego i procesowego;
3)  doświadczenia w pracy w kancelarii prawnej;
4)  znajomości obsługi komputera z uwzględnieniem systemów informacji prawnej – Lex, Legalis;
5)  prawa jazdy kategorii B;
6)  dyspozycyjności, rzetelności i zaangażowania.

W zamian oferujemy: pracę w Zespole Obsługi Prawnej PZU S.A./PZU na Życie S.A. – w ramach umowy zlecenia.

Osoba odpowiedzialna za proces rekrutacji: Anna Jakubowska-Rybczyńska – Kierownik Zespołu Obsługi Prawnej, adres e-mail: arybczynska@pzu.pl

Aplikacje należy składać za pośrednictwem poczty e-mail lub osobiście w siedzibie Oddziału PZU S.A. w Siedlcach (adres: ul. Świrskiego 14, 08 – 110 Siedlce).