• Kategorie

  • Sposób sortowania ogłoszeń

  • Liczba ogłoszeń na stronę

Data dodania:
2 sierpnia 2022
Data wygaśnięcia:
16.08.2022
Miejscowość:
Cała Polska - współpraca zdalna
E-mail:
biuro@szweda-kancelaria.pl
Telefon:
531-644-414

Prawo zamówień publicznych – współpraca B2B

Jestem radcą prawnym po egzaminie zdanym w roku 2021. Posiadam około 8 letnie doświadczenie w praktycznym stosowaniu Prawa zamówień publicznych, które obejmuje m.in :

  • kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie całego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jako pełnomocnik Zamawiającego. Obejmuje ono wszystkie etapy oraz czynności merytoryczne i formalno prawne,
  • opiniowanie dokumentacji z postępowania o udzielnie zamówienia,
  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych,
  • przygotowanie i prowadzenie korespondencji z wykonawcami (odpowiedzi na zapytania, wnioski, odpowiedzi na pisma),
  • publikacja ogłoszeń w BZP oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
  • sporządzanie wzorów pism, umów, regulaminów dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia,
  • reprezentacja przed KIO oraz sądami powszechnymi, sporządzanie odpowiedzi na odwołania wykonawców.

Oferuję sprawdzony model współpracy zdalnej i realizację zleconych zadań z zakresu Prawa zamówień publicznych. Uprzejmie proszę o kontakt e-mail: biuro@szweda-kancelaria.pl