• Kategorie

 • Sposób sortowania ogłoszeń

 • Liczba ogłoszeń na stronę

Data dodania:
14 listopada 2022
Data wygaśnięcia:
28.11.2022
Miejscowość:
Warszawa
Imię i Nazwisko/Nazwa podmiotu:
Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna
E-mail:
biuro@krwlegal.pl
Telefon:
222-950-940

Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna poszukuje aplikanta radcowskiego do zespołu prawa rynku kapitałowego

Wymagania:

 • doświadczenie – połączone z zainteresowaniem – w zakresie prawa rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki funduszy inwestycyjnych;
 • doświadczenie w udziale w postępowaniach administracyjnych/ sądowych z obszaru stosowania przepisów prawa rynku kapitałowego będzie dodatkowym atutem;
 • swoboda w poruszaniu się w przepisach z obszaru rynku kapitałowego (w szczególności ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Dyrektywy ZAFI (AIFMD), Rozporządzenia 231/2013, MIFID II);
 • doświadczenie w pracy związanej z praktycznym stosowaniem przepisów prawa (w kancelariach prawnych lub w charakterze prawników wewnętrznych; dodatkowym atutem będzie wcześniejsze zatrudnienie w domach maklerskich, towarzystwach funduszy inwestycyjnych lub w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego);
 • doświadczenie w pracy z Klientem i identyfikowaniu jego potrzeb;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym samodzielne przygotowywanie pism oraz ich tłumaczenie;
 • umiejętność obsługi programów pakietu MS Office oraz systemów informacji prawnej;
 • bardzo dobra organizacja pracy;
 • umiejętność wyciągania wniosków i rozwiązywania problemów;
 • wysoka kultura osobista;
 • rzetelność, sumienność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań, podejmowanie inicjatywy;
 • kreatywność oraz zdolności analityczne;
 • umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu;
 • komunikatywność.

Wybranej osobie oferujemy: 

 • bardzo dobre warunki współpracy uzależnione od wyników pracy;
 • pracę w prężnie rozwijającej się kancelarii w młodym, dynamicznym zespole;
 • możliwość rozwoju zawodowego w strukturach Kancelarii;
 • pełny wymiar godzin (czas umożliwiający niezakłócone odbywanie aplikacji);
 • pracę w centrum Warszawy.

CV zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04)” należy kierować elektronicznie na adres: biuro@krwlegal.pl