• Kategorie

 • Sposób sortowania ogłoszeń

 • Liczba ogłoszeń na stronę

Data dodania:
17 marca 2023
Data wygaśnięcia:
31.03.2023
Miejscowość:
Warszawa
Imię i Nazwisko/Nazwa podmiotu:
Kancelaria Adwokacka Emilia Barabasz
E-mail:
biuro@emiliabarabasz.pl
Telefon:
221-157-609

Kancelaria Adwokacka adw. Emilii Barabasz zatrudni radcę prawnego/radczynię prawną

Kancelaria Adwokacka adw. Emilii Barabasz poszukuje od 1 maja 2023 r. lub w terminie ustalonym indywidualnie radcy prawnego/radczyni prawnej.

O nas:

Jesteśmy niewielką kancelarią prawną prowadzoną przez adw. Emilię Barabasz. Świadczymy usługi w zakresie własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego i praw pokrewnych. Znamy się na prawnych aspektach działania branży muzycznej, teatralnej, filmowej i reklamowej. Obsługujemy prawnie projekty B+R finansowane z funduszy europejskich. Doradzamy w sprawach dotyczących komercjalizacji badań naukowych i prac rozwojowych.

W związku z rozwojem kancelarii poszukujemy osoby do długotrwałej współpracy, która będzie nas wspierać w bieżących zadaniach – przede wszystkim w wykonywaniu analiz prawnych i opinii, przygotowywaniu umów oraz odbywaniu dyżurów u naszych klientów.

Wymagania:

 • wpis na listę radców prawnych wykonujących zawód;
 • przynajmniej dwa lata doświadczenia zawodowego;
 • znajomość ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych… (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • znajomość środowiska MS Office;
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność;
 • dobra organizacja pracy, rzetelność i dokładność przy wykonywaniu zadań,
 • zaangażowanie i odpowiedzialność za powierzone zadania;
 • dyspozycyjność w Warszawie w godzinach pracy.
 • szczególnym atutem będzie przynajmniej 6-miesięczne doświadczenie w zakresie świadczenia obsługi prawnej związanej z problematyką dotyczącą programów/projektów finansowanych z funduszy europejskich.

Oferujemy:

 • pracę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin (początkowo na okres próbny) lub współpracę w ramach umowy o świadczenie usług;
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i doświadczenia, jednak nie mniej niż 6000 zł netto za pracę na pełny wymiar etatu na podstawie umowy o pracę;
 • ciekawą i satysfakcjonującą pracę z uznanymi podmiotami w dziedzinie nauki, kultury i sztuki oraz organizacjami pozarządowymi;
 • przyjazne, empatyczne i otwarte środowisko pracy;
 • możliwość udziału w zaangażowanych społecznie projektach;
 • możliwość częściowej pracy zdalnej po okresie próbnym.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: biuro@emiliabarabasz.pl wraz z oświadczeniem:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz korespondencji mailowej dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Emilię Barabasz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Adwokacka adw. Emilia Barabasz z siedzibą w Warszawie”.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna na stronie internetowej kancelarii.