• Kategorie

 • Sposób sortowania ogłoszeń

 • Liczba ogłoszeń na stronę

Data dodania:
24 maja 2022
Data wygaśnięcia:
07.06.2022
Miejscowość:
Warszawa, Kraków
Imię i Nazwisko/Nazwa podmiotu:
DLK Legal Korus
E-mail:
talent@dlklegal.com
Telefon:
123-151-841

DLK Legal poszukuje Prawnika

Jesteśmy nowoczesną firmą prawniczą. Obsługujemy prawnie biznes na najwyższym światowym poziomie. Mamy unikatowe na skalę Polski i Europy kompetencje w regulacjach usług finansowych i nowych technologii.

Czym się zajmujemy w DLK?

 • zapewniamy wsparcie regulacyjne, transakcyjne i procesowe w bieżącej działalności instytucji finansowych, platform internetowych, handlu detalicznego, dostawców usług cyfrowych
 • wspieramy podmioty nadzorowane w uzyskaniu licencji i zezwoleń, rozwoju produktów, bieżącej zgodności (konsumenci, outsourcing, AML, prywatność, etc.), transakcjach fuzji i przejęć (M&A), umowach o nabycie i eksploatację technologii (w tym umowach outsourcingowych, kontraktach SaaS oraz umowach licencyjnych, wdrożeniowych i serwisowych dla systemów IT), prawie korporacyjnym, ochronie danych osobowych
 • zapewniamy bieżącą obsługę prawną i koordynujemy globalne projekty regulacyjne w ramach sieci współpracujących kancelarii na sześciu kontynentach
 • doradzamy Polsce i Europie w tworzeniu przyjaznego środowiska dla innowacyjnych usług finansowych: KNF Fintech, Polish API, proces legislacyjny warszawski i brukselski

Jak pracujemy?

 • nasze materiały dla klientów to krótkie tabele z jasnym układem rekomendacji, a nie długie teksty z rozdziałami, podrozdziałami, paragrafami i łacińskimi zwrotami
 • prowadzimy obsługę wymiennie w języku polskim i angielskim, według oczekiwań klienta
 • większość projektów DLK to projekty interdyscyplinarne, wymagające indywidualnego podejścia, z elementem transgranicznym
 • jesteśmy doceniani w rankingach prawniczych (m.in. w Chambers Fintech, Chambers Europe, Legal500, Who’s Who Legal)
 • uczestniczymy w wydarzeniach branżowych jako kluczowi eksperci prawni
 • bierzemy aktywny udział w pracach legislacyjnych, nasi przedstawiciele są członkami licznych grup roboczych i konsultacyjnych, zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim

Co oferujemy?

 • konkurencyjne wynagrodzenie podstawowe
 • motywujący system premiowy
 • elastyczną formę zatrudnienia (umowa o pracę lub umowa o współpracy)
 • udział w ciekawych i ambitnych projektach dla prestiżowych polskich i międzynarodowych klientów
 • dodatkowe benefity pracownicze (karta sportowa, pakiety medyczne)
 • dofinansowanie szkoleń zawodowych oraz kursów językowych
 • przyjazną atmosferę oraz komfortowe środowisko pracy
 • biuro w centrum (super komunikacja i ścieżki rowerowe)

Jeśli:

 • posiadasz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej (staż po ukończeniu studiów)
 • znasz angielski na poziomie umożliwiającym wykonywanie research’ów oraz płynnego uczestnictwa w telekonferencji (B2/C1)
 • poruszasz się biegle w zasadach ogólnych prawa unijnego (nie tylko na poziomie traktatów, dyrektyw i rozporządzeń, ale także rozporządzeń delegowanych oraz aktów normatywnych wyspecjalizowanych organów Unii Europejskiej)
 • w sposób naturalny samodzielnie organizujesz swoją pracę pod względem priorytetyzacji, szacowania czasu potrzebnego na jej wykonanie, komunikowania się z innymi osobami

zgłoś swoją kandydaturę!

Dodatkowymi atutami są:

 • doświadczenie zawodowe lub uczestnictwo w konkursach obejmujących regulacje, w szczególności pranie pieniędzy, outsourcing, prywatność, identyfikacja na odległość
 • zagraniczne pobyty studenckie lub naukowe (Erasmus, Erasmus Plus, CEEPUS, etc.)
 • publikacje naukowe

Kontakt:
e-mail: talent@dlklegal.com
tel. 123-151-841