ODWOŁANIE ROZPRAW I POSIEDZEŃ

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny OIRP w Warszawie informuje o odwołaniu wszystkich rozpraw i posiedzeń przed tym Sądem wyznaczonych w dniach 13.03.-3.04.2020 r. (włącznie). O wyznaczeniu kolejnych terminów w tych sprawach strony będą informowane przez Sąd

Udostępnij na: